Банкеръ Daily

Общество и политика

Променят мерките в закона срещу изпирането на пари

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Целта е постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство със заключенията в изготвения в края на 2019 г. доклад за Националната оценка на риска в тази област, както и с изискванията на европейска директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

"С промените се предлага отпадането на тази част от задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не са сред задължителните категории, посочени в директивата, и по отношение на които докладът за Националната оценка на риска не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това те да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма", се казва в решението на кабинета.

Въвеждат се и измененията за новата роля на Европейския банков орган при предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предлаганите корекции ще доведат до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти и до повишаване на ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във