Банкеръ Weekly

Общество и политика

Промени в НПК спират бегълците от правосъдие

Прословутите братя Избегалеви в щастливите години, когато за бегълците от правосъдие нямаше пречка.

Кабинетът реши да ореже възможностите да се бяга от  правосъдието, като предложи  на депутатите да променят Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) на редовното си заседание в четвъртък (8 юни). Министерският съвет предлага мерки за въвеждане на незабавно изпълнение на присъдите, за да не се допускат повече скандални казуси, като този с Пламен Галев и Ангел Христов, наречени братя Избегалеви.

Ако предложенията на Министерския съвет бъдат приети, касационният съд вече ще бъде задължен да изпраща незабавно на прокурорите препис от решението си, когато то предвижда ефективно лишаване от свобода. Според вносителите това ще сведе до минимум възможностите осъдените на затвор лица да се укрият. Тромавата процедура в момента води до голяма пауза  между влизането в сила на присъдата и изпълнението й и става предпоставка осъденият да се изплъзне от  ефективно изтърпяване на наказанието, се казва в съобщение на МС за предложените промени.

Правителството одобри и промени, които значително ще ускорят наказателния съдебен процес и ще направят по-ефективно правораздаването при корупционни престъпления по високите етажи на властта. Проектозаконът отчита компетентността и спецификата  на Специализирания наказателен съд (СНС) да решава дела с висока правна и фактическа сложност. В тази връзка кабинетът предлага именно СНС да гледа корупционните престъпления, за които под отговорност са привлечени депутати, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на МС, националното и териториалното ръководство на Агенция „Митници”, членове на управителния съвет на НАП и териториалните директори, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на ВСС и инспекторите, както и служителите в Инспектората на ВСС.

Проектът предвижда и мерки за ускоряване на наказателното производство. Те включват разширяване на приложението на бързото производство за 14 дни, бързо правосъдие и по инициатива на пострадалите, въвеждане на дистанционен разпит на вещо лице. Предвижда се също така въвеждане на разпоредително заседание за окончателното разрешаване на въпросите относно допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство. Предлага се и текст, който задължава съда да обявява в какъв срок ще е готов с мотивите към присъдата си.

Законопроектът е дело на работна група от представители на Министерството на правосъдието,  на прокуратурата, на съда и адвокатурата и е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, уточнява се в съобщението на  МС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във