Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОКУРАТУРАТА ПОЕ БИВШИ ШЕФОВЕ НА ВМЗ

Още една черна точка прибавиха към скандалната си слава Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ), които все още се водят за основeн мотор на злочестия български Военнопромишлен комплекс. Както научи в.БАНКЕРЪ, след последната приключила планова финансова ревизия на сопотската оръжейница резултатът никак не е розов. От проверката става ясно, че за времето от 1 октомври 1996 до 30 юни 1999 г., благодарение на своите мениджъри, ВМЗ е понесъл щети в шеметни размери - за 25 840 848 755 стари лв. (близо 26 млн. нови). Според констатациите, записани в ревизионния акт, вина за това носят двама от серията изпълнителни директори, управлявали през последните години оръжейницата - Лилко Бочев и Ангел Писков. Първият въртеше нейното кормило от 1996-а до 1998 г., след което вахтата премина в ръцете на Ангел Писков, заменен през пролетта на миналата година от Атанас Димитров, който дотогава бе директор на съставния лагерен завод на ВМЗ.


Ревизорите са изчислили, че най-големи са щетите, които предшествениците на Атанасов са реализирали от продажбата на специална продукция под нейната реална себестойност. Както е отбелязана в акта, загубата от такива търговски операции надхвърля 16 млрд. стари лева. Направен е изводът, че при сключването на сделките и определянето на цените на някои изделия бившите шефове на оръжейницата Бочев, Писков, бившият заместник-директор по търговските въпроси Стоян Атанасов и колегата му Дончо Дончев, отговарящ за производствената дейност, не са защитавали имуществените интереси на предприятието.


Значителен е и размерът на щетите от неправомерно изплатени престои - 3.8 млрд. стари лева. Освен това споменатите Лилко Бочев и Ангел Писков по време на своето управление не са направили необходимото за събирането на вземанията от длъжниците на сопотското дружество. В резултат на безхаберието им били изтървани петгодишните давностни срокове, определени в Закона за задълженията и договорите, и така дълговете в размер на 1 006 773 937 стари лв. станали несъбираеми.


Ревизорите не са пропуснали и друга любопитка. През ревизирания период неизвестно защо били изплатени 903 383 365 стари лв. за издръжката на търговските пълномощници на ВМЗ в Англия, Италия, Унгария, Чехия и Русия, въпреки че в тези страни не била сключена нито една сделка за продажба на оръжие с марката на ВМЗ.


Освен това споменатият Ангел Писков дал разрешение да бъдат изплатени на холандската Финанс Банк 448 417 970 лв. лихви, които обаче изобщо не е трябвало да излизат от касата на ВМЗ, а от тази на полската фирма Селко по силата на сключения между двете дружества договор.


Установено е още, че напук на тежкото финансово състояние на сопотската оръжейница нейните бивши мениджъри са изразходвали значителни средства за напълно излишни екстри - посрещане на гости, ремонти, обзавеждане на приемни, строеж на луксозен хотел и прочие удоволствия. За сметка на това обаче управниците регулярно забравяли своевременно да изпълнят ангажиментите си към бюджета. Натрупаните лихви от неиздължени данъци възлизат на 1 562 314 524 стари лева. Както научи в. БАНКЕРЪ, всичките тези уникални констатации на ревизорите своевременно са предадени на Окръжната прокуратура в Пловдив, която по компетентност ще предприеме съответните мерки към виновните длъжностни лица, дали своя принос за разгрома на Вазовските машиностроителни заводи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във