Банкеръ Daily

Мария Габриел:

Програма „Хоризонт Европа“ ще стартира през януари 2021 година

„Днес, повече от всякога, научните изследвания и иновациите играят ключова роля за възстановяването и устойчивостта на Европа, включително за екологичния и цифровия преход. Постигнатата обща позиция на министрите на науката от държавите членки по програма „Хоризонт Европа“ е стъпка напред за завършване на процеса на преговори с Европейския парламент. Разчитам на подкрепа и сътрудничество от съ-законодателите за навременното приемане и прилагане на законодателния пакет по програмата. Това ще позволи нейното започване от 1 януари 2021г. и ще допринесе за допълнителни инвестиции в полза на европейските граждани“. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, провеждащ се в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС.

В центъра на дискусията с държавите членки бяха отворените въпроси на законодателния пакет по програма „Хоризонт Европа“. Те са свързани с бюджетното разпределение и с международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

„След редица дискусии за създаване на полезни взаимодействия между програма „Хоризонт Европа“ и другите програми на ЕС, постигнатото съгласие бележи важна стъпка напред към интелигентното и ефективно мобилизиране на наличните средства за осъществяване на максимално въздействие на инвестициите. Важно е сега да се подготвят и практическите механизми за прилагане на взаимодействията, като например „Печат за отлични постижения“, използването на структурните фондове като принос към партньорствата и прехвърлянето на средства между програмите“, коментира българският еврокомисар.

По отношение на разпределението на бюджета на „Хоризонт Европа“ между различните части на програмата, държавите членки постигнаха съгласие за разпределение на бюджета между основните действия на програмата, като 200 мил. евро бяха допълнително насочени към дейностите Мария Склодовска Кюри. Мария Габриел подчерта, че това са инвестиции в подкрепа на младите хора на Европа, учените и талантите за насърчаване на иновациите и отличните постижения в науката, за участия в научноизследователски мрежи и сътрудничество с бизнеса. Тя също така наблегна, че един от основните принципи на „Хоризонт Европа“ е нейната отвореност, като същевременно програмата следва да гарантира интересите на Съюза.

„Предлагаме нов подход на по-добра защита на интересите на ЕС и технологичния ни суверенитет. Той изисква приноса на асоциираните държави да съответства на постиганите от тях резултати в рамките на програмата. Международното сътрудничество в науката и иновациите е важно за развитието на европейското научноизследователско пространство и способства за справяне с глобалните обществени предизвикателства. Държавите за бъдещо асоцииране трябва също така да отстояват ценностите на ЕС и да имат стабилен научен, технологичен и иновационен профил. Така ЕС ще може да си сътрудничи със силни глобални участници за изпълнение на целите за устойчиво развитие, екологичния и цифровия преход", заяви българският еврокомисар.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във