Банкеръ Daily

Общество и политика

Проф. Марияна Божинова е новият ректор на Стопанската академия в Свищов

Проф. д-р Марияна Божинова е новият ректор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов. За ректорския пост освен нея се бореше и проф. д-р Андрей Захариев. Проф. Божинова бе избрана с мнозинство от 58 гласа „за”, при 43 положителни гласа за проф. Захариев.

Новоизбраният ректор заяви, че принципите, върху които ще се гради управлението на Академията, са академична свобода; приемственост; откритост и водене на диалог; консенсус при взимане на решени и законност. Основната цел в мандата на проф. Божинова ще бъде затвърждаване позициите на Стопанска академия "като едно от най-добрите висши училища в България, в областта на икономиката, администрацията и управлението, и превръщането й в разпознаваем субект в международното образователно и научно пространство".

Божинова има организационни и управленски умения като Временно изпълняващ длъжността ректор на СА „Д. А. Ценов”; зам.-ректор „Учебна дейност”, отговарящ за обучението на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”; ръководител на катедра, на научноизследователски проекти и на магистърски програми; управител на Център за практико-приложни изследвания „Бъров” ЕООД; научен ръководител на докторанти и дипломанти. Има опит като главен редактор на списание и член на редколегии на няколко списания, в т.ч. и в чужбина. 

Ректорът има и над 150 научни публикации и учебници в областта на търговския и туристическия бизнес, в т.ч. в Scopus и WEB of Science. Участвала е в екипите на 17 научноизследователски и образователни проекта (един международен по програма TEMPUS), като на 10 от тях е била ръководител. Член е на Обществения съвет по туризъм към министъра на туризма (от 2018 г. до момента), на Българска асоциация по маркетинг (от 2009 г.), на Съюз на учените в България (от 2004 г.). Лицензиран експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет (от 2002 г.).

Сред признанията и наградите на проф. Божинова са почетен плакет на Икономически университет – Варна за цялостен принос в развитието на науката по търговия в България и кадровото израстване в катедра „Икономика и управление на търговията” (2013 г.); грамота от Академичното ръководство на СА „Д. А. Ценов” (2011 г.); почетен медал на СА „Д. А. Ценов”(2010 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във