Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ БЕ ПОСРЕЩНАТ С ФРОНТАЛНА АТАКА


Малко смущаващо звучи първото изречение, записано
в проектозакона за отбранителната промишленост, с което се казва,
че той урежда правителствената политика, свързана с производството,
необходимо за отбранителните потребности на страната и за износ.
При всички случаи, ако приемем, че правителствата се сменят, а
държавата остава, повече доверие щеше да внушава текст, който
урежда не правителствената, а именно държавната политика. Но това
е отделен въпрос. По същественото е, че проектодокументът, предложен
на вниманието на междуведомствения Консултативен съвет по проблемите
на отбранителното производство, не е посрещнат с въодушевление
от неговите членове. Както научи в. БАНКЕРЪ, на сериозни
атаки са били подложени доста от постановките в него.


Първото слабо място са предвидените органи за контрол
и регулиране на процесите в специалния отрасъл. Наред със съществуващия
в момента Междуведомствен съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната
готовност на страната на хоризонта се задават още две мастити
структури - Държавна комисия по отбранителната промишленост към
Министерския съвет и Изпълнителна агенция по отбранителна промишленост
към Министерството на промишлеността. Интересното е, че по-значителна
власт се отрежда на агенцията. Според проекта този административен
орган, подчинен на промишления министър, ще е юридическо лице.
Издръжката му ще се осигурява както от бюджетни източници, така
и от приходи от собствена дейност. Финансовите източници на агенцията
изглеждат в проектозакона така:


Годишни вноски от държавния бюджет, дивиденти
от държавно дялово участие в отбранителната индустрия, вноски
от фондации, поддържащи отбранителнопромишленото производство,
такси от концесии и лицензиране на производство и търговия, постъпления
от договори за посредничество за търговски услуги на производителите,
такси за използване на продукти на отбранителнопромишлена, които
са интелектуална собственост, такси от посредничеството при стандартизация
и контрол на качеството, метрологично обслужване и модификация,
дарения и помощи.


В прерогативите на агенцията е включено правото тя
да предлага решения за размера на държавното акционерно участие
в новосъздаваните и съществуващи дружества. Нейно задължение ще
е да организира централизираното съхраняване, систематизиране
и поддържане на национална банка за лицензионна и ноу-хау документация
за производство на отбранителни продукти.


Както се вижда, агенцията ще държи и ножа, и хляба
в отрасъла, координирайки многостранната си дейност с Държавната
комисия към Министерския съвет.


Основателно при дискусиите по законопроекта е поставен
въпросът как ще върви приватизацията на отрасъла, при положение
че същата тази държавна агенция ще съхранява лицензите? Кой ще
е мераклия да купува оръжеен завод без неговото ноу-хау?


По мнението на повечето от членовете на Консултативния
съвет като цяло проектът явно е насочен срещу раздържавяването
в отрасъла. Писмените им становища трябва да са готови до 9 декември.
Но отбранителната тема, изглежда, още дълго ще стои отворена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във