Банкеръ Daily

Общество и политика

Проект ще развива фискалната децентрализация и финансовото управление на местно ниво

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва работа по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. Целта му е да подкрепи финансовата автономност на общините у нас в съответствие с европейските практики и стандарти, съобщават от министерството. В резултат от изпълнението му се очаква подобряването на правната, финансовата и стратегическата рамка за фискална децентрализация.

В хибриден формат беше проведена встъпителна среща по проекта с участието на представители от Главна дирекция за подпомагане на структурните реформи към Европейската комисия и Експертния център за добро управление към Съвета на Европа, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ и Сдружение „Форум Гражданско Участие“.

С проекта ще се разкриват предизвикателствата и ще бъдат разработени възможни решения. В тази връзка се предвиждат работни срещи, дейности за изграждане на капацитет и обществени консултации.

В технически доклад ще бъде направен анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка на общините. Ще бъде изготвен доклад с препоръки за подобряване на законодателната и фискална рамка на основата на балансирана и ефективна децентрализация. Като резултат ще бъде разработен и документ с препоръки за административни, регулаторни и законодателни промени във финансирането на местните власти, базирани на европейската практика. На по-късен етап са предвидени обучения и съставяне на обучителни материали, които ще подпомагат в дейността им местните власти.

Проектът се финансира от Европейския съюз

чрез инструмента за Техническа помощ (TSI) и се изпълнява от Съвета на Европа в сътрудничество с Европейската комисия. Бюджетът му е 611 112 евро. Срокът за неговото изпълнение е до края на февруари 2024 година. В проекта участват още Министерство на финансите, НСОРБ,  заинтересовани организации или институции в България с особена експертиза и опит по темите на проекта и достъп до мрежа от национални експерти и други. Резултатите от проекта ще бъдат дискутирани в Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет и Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във