Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОДАВА ЛИ СЕ ПОЛИМЕРИ?


Във време на криза играчите на всеки развит капиталов
пазар търсят акции с голям потенциал. У нас такива безспорно са
книжата на Полимери - Девня. На третия търг от първата
вълна на масовата приватизация една акция на дружеството достигна
142 инвестиционни бона, а след появата им на борсата през миналата
година много дребни инвеститори успяха да получат за една акция
около 11 000 лева. Доскоро цените се колебаеха около 9000 лв.
за акция, докато основният собственик на предприятието - ХАД АКБ
Корпорация (притежател на 63% от капитала), не направи кросова
сделка, с която качи цената до 40 хил. лв. за акция. Другите участници
на пазара обявиха тази цена за нереално висока, след което сделките
с акции на Полимери на борсата просто секнаха.


За сметка на това пък се появиха очакванията предприятието
да смени собственика си. Едната версия е, че ХАД АКБ корпорация
няма да успее да направи някоя от редовните си вноски по кредита
към БУЛБАНК от 789 052 щ. долара и тя ще си прибере залога - т.е.
акциите на Полимери. Целият кредит е за 11 331 250
щ. долара и е обезпечен с 60.2% от акциите на корпорацията в Полимери,
а парите са използвани за придобиване на остатъчния държавен дял
от 24% в девненското дружество. Така че, ако корпорацията пропусне
да се издължи в периода до септември 2000 г., акциите й наистина
ще станат притежание на банката.


Другият начин ХАД АКБ корпорация да се
раздели с Полимери - Девня, е като продаде акциите
си на чуждестранен инвеститор. Нищо чудно обаче да се случи нещо
съвсем различно...


Напоследък Полимери влезе в устата на
медиите заради противоречията между мажоритарния му собственик
и миноритарните акционери - Българска холдингова компания (БХК)
с 18%, и държавата с - 9 процента. Две са основните причини отношенията
между АКБ корпорация и БХК да стигнат до разрив. Първата
е, че още преди търговете на масовата приватизация между двете
дружества беше постигната


устна уговорка БХК да продаде


на АКБ корпорация дела, който придобие
от Полимери - Девня. Но мениджърите на БХК не спазиха
обещанието си.


Втората причина за разрива между АКБ корпорация
и БХК пак е свързана с надлъгване, но по друга сделка. Двата бивши
приватизационни фонда бяха основни акционери и в сливенското предприятие
за вълнени прежди, платове и килими Декотекс, от което
срещу бонове бяха раздържавени 67% от капитала. Там остатъчният
държавен дял от 25% бе закупен от Каппа технолоджи,
зад която стоят израелски капитали. Но след сделката БХК и чуждестранният
инвеститор изолираха от управлението ХАД АКБ Корпорация.


Противоречията в Полимери


започнаха преди малко повече от четири месеца, но
вече успяха да стигнат до кулминацията. Какво всъщност се случи?
Организаторите на общото събрание на дружеството, проведено на
10 юли 1998 г., не допуснаха в него да участва представителят
на държавата Петър Овчаров поради това, че не е предоставил депозитарна
разписка. До събранието не бяха допуснати и представители на БХК,
а мажоритарният акционер АКБ корпорация избра нов
надзорен съвет, в който влизат само нейни представители. Предизвикан
от това, вицепремиерът Александър Божков заведе иск, към който
се присъедини и БХК. Те поискаха от съда да отмени решенията на
общото събрание, но делото все още е далеч от крайното решение.


Повод за следващия конфликт стана сумата от 5.6 млн.
щ. долара, която се оказа по сметка на предприятието в БИОХИМ.
Според Българска холдингова компания тя не присъства в баланса
на дружеството, докато ХАД АКБ корпорация твърди,
че тя е включена в сумата за недовършено строителство. Парите
идват в БИОХИМ през септември 1995 година. ХАД АКБ Корпорация
АД твърди, че сумата е гаранция от японска страна за довършване
на завода за РVС. Според мажоритарния собственик парите сега са
на предприятието и то няма задължението да ги използва само за
довършването на завода за PVC, както твърди Българска холдингова
компания. Условието, при което е депозирана сумата в БИОХИМ, е
тя да остане по сметка там до юли 2000 г. и ако се изтегли по-рано,
банката да бъде обезщетена с 18% от главницата. АКБ корпорация
сигнализира прокуратурата и управление Банков надзор
на БНБ за неизгодните условия, при които е оставен депозитът от
бившето ръководство на Полимери. Преговорите с БИОХИМ
завършиха на 24 септември и като резултат клаузата за неустойката
е отменена. Оттогава парите са на разплащателен влог в БИОХИМ,
клон Девня.


На 26 септември в Полимери АД започва
масирана проверка от данъчните служби на Варна, която завършва
на 28 септември (понеделник). След нея спорните 5.6 млн. долара
са блокирани с решение на варненския окръжен прокурор. На 29 септември
обаче, преди да е излязло прокурорското решение, корпорацията
превежда от тази сметка дължимата сума по кредита си от БУЛБАНК.
Според изпълнителния директор на ХАД АКБ корпорация
Ивайло Маринов всички проверки са свършили, но няма никакво
решение срещу Полимери или ХАД АКБ корпорация.


В началото на този месец в конфликта се намесва и
Комисията по ценните книжа и фондовите борси. С писмо от 12 ноември,
адресирано до мениджърите на девненското дружество, тя изисква
множество счетоводни справки. Между тях и договора, с който Полимери
- Девня, встъпва като солидарен длъжник по кредита
на АКБ корпорация към БУЛБАНК, подписан на 27 юли
1998 година. Така предприятието встъпва в правата на БУЛБАНК
до размера на платеното, като всички обезпечения, учредени в полза
на кредитодателя, преминават в полза на Полимери АД.
Това означава, че девненското дружество получава като обезпечение
по кредита от БУЛБАНК целия портфейл на мажоритарния си собственик
ХАД АКБ Корпорация, в това число и заложените пред
банката 60.2% от акциите си.


Веднага след като през май корпорацията закупи остатъчния
държавен дял от 24%, с който придоби общо 60.2% от Полимери
АД, висшият мениджмънт на компанията бе почти изцяло заменен.


Според ръководството на АКБ Корпорация
АД неизгодните условия, при които той е оставил депозита от 5.6
млн. долара, е само една от причините. До 30 септември тази година
дружеството е било в данъчна ваканция, но бившият директор е плащал
до края на март данък печалба. През юли АКБ корпорация
АД изисква да се направи данъчна ревизия и да се възстанови надвзетата
сума. А тя заедно с данъчния кредит по ДДС е около 5 млрд. лева.


Последното общо събрание на Полимери
на 28 октомври се превърна в


поредния удар под пояса


С гласовете на мажоритарния собственик ХАД АКБ
корпорация в устава на девненското дружество бе създадена
процедура за обезсилване на акциите на акционери, които работят
против интересите на дружеството. Председателят на надзорния съвет
на девненското предприятие Николай Банев недвусмислено заяви,
че процедурата ще се използва за обезсилване на акциите на Българска
холдингова компания, която държи 18% от капитала. Все още обаче
решенията на общото събрание не са вписани от съда, а и решенията
на предишното се обжалват от БХК и Министерството на промишлеността.


Според юристи при обезсилване на акции капиталът
на дружеството се намалява с тяхната стойност. Собственикът на
обезсилените акции може да получи, но може и да не получи някаква
сума срещу дяловете си. Всичко зависи от конкретната процедура,
описана в устава на дружеството.


ХАД АКБ Корпорация смята да заведе и
дело срещу Българска холдингова компания за нанесени морални и
материални щети на Полимери - Девня. Иск ще бъде заведен
и към бившия изпълнителен директор Кирил Цонев заради анекса към
договора за депозит на 5.6 млн. долара в БИОХИМ. Той предвиждаше
18% от главницата да останат за банката, ако сумата бъде използвана
преди 2000 година.


Инвестиционната програма на Полимери


до 2001 г., приета на общото събрание от 28 октомври,
е на обща стойност 40 млн. щ. долара. Николай Банев твърди, че
дружеството може да осигурява само до 5 млн. щ. долара годишно,
други 10 млн. долара щели да дойдат от американския фонд Скадър,
а останалите 20 млн. долара ще дадат японските фирми доставчици
на оборудване Мицуи и Марубени, както
и концернът Мицубиши. Завода за PVC, който е 80% готов,
има капацитет 120 хил. т годишно, а нуждите на Турция са 170 хил.
тона. Ако заводът бъде достроен, продукцията му може да се пласира
изгодно в южната ни съседка поради ниските транспортни разходи.


След общото събрание на Полимери Николай
Банев съобщи и друга новост, че


от БУЛБАНК е поискана справка за сметките


на Полимери, и намекна, че по тях може
да има неизвестни досега суми за над 10 млн. щ. долара.


Пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор
на АКБ Корпорация Ивайло Маринов заяви, че преди
две седмици АКБ е изпратила запитване за 30 сметки на Полимери
в БУЛБАНК. Подозренията са, че те са общо около сто. Предприятието
е работило с много контрагенти и поради тази причина е имало множество
сметки във всички основни валути.


От Полимери - Девня се похвалиха, че
всички количества дихлоретан, който е основният му продукт, и
тези на склад, са договорени до края на годината. Цената на дихлоретана
се е качила до 150 щ. долара/т, отбелязвайки скок с 45 долара
само за месец. За един месец са натоварени три танкера.


Подписан е дългосрочен договор с Мицубиши
за маркетинг на пазара на дихлоретан и за тримесечни покупки.
За последното тримесечие японският концерн е закупил 10 хил.т
дихлоретан, като дневното производство на завода е около 300 тона.


Напоследък корпорацията е в сериозни преговори с
японския концерн Мицубиши. Според осведомени източници
е много вероятно японците да закупят 10% от АКБ и да я направят
свой генерален представител за нашата страна. Ако това стане,
Полимери - Девня, може и да остане собственост на
ХАД АКБ Корпорация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във