Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОБА, ПРОБА, 1...


Януари ще бъде октомври! Ако не за всички, то поне
за служителите от Центъра за масовата приватизация (ЦПМ). След
като тази есен не успяха да организират първия централизиран публичен
търг, неговите експерти го насрочиха за 25 януари 1999 година.
Оттогава до 5 февруари всеки гражданин или юридическо лице, които
са се регистрирали за участие в процеса, ще могат да наддават
за акции от 31 предприятия. Очаква се тръжното обявление да бъде
публикувано в Държавен вестник на 22 декември 1998
година. От ЦМП предвиждат до края на тази година в пощенските
станции и регионалните бюра на центъра да се получат проспектите
на дружествата. Не повече от десет работни дни ще бъдат отпуснати
на гражданите за подаване на заявките за участие в търговете.
След това на ЦМП ще са му нужни поне две-три седмици, за да обработи
заявките и да обяви резултатите.


Първоначално бе предвидено първият централизиран
търг да се открие на 6 септември тази година. Въпреки голямото
желание на ЦМП това не стана, тъй като не бяха уточнени всички
необходими нормативни изисквания за наддаването. Наредбата за
участие в централизираните търгове бе публикувана в Държавен
вестник едва месец по-късно.


Следващото начало бе насрочено за 12
октомври с идеята първият търг да приключи до края на 1998-а.
Уви, и тези сметки се оказаха неверни. Министерствата не успяха
да определят кои предприятия да пуснат за масова продажба. Проблемът
вече е преодолян, което съвсем не означава, че всичко е наред.


Общо четири министерства и две други държавни ведомства
са изпратили заявки до ЦМП за продажба на остатъчни дялове (между
5 и 30%) от капитала на 134 предприятия. Общата сума на предложените
за раздържавяване акции възлиза на около 2 млрд. лева. Наддаването
би могло да започне и само с тях, след като преди месец отпадна
изискването на търговете да се продават акции за минимум 5 млрд.
лева.


Затрудненията днес идват от самите предприятия, които
все още не са попълнили и изпратили в ЦМП своите проспекти. От
всичките 134 дружества са постъпили общо 97 проспекта. От тях
едва 53 отговарят на изискванията, останалите са върнати за доработване.
В крайна сметка само 31 предприятия ще застанат на старта, чийто
капитал за раздържавяване не надхвърля 200 млн. лева. Специалистите
смятат, че наддаването ще е безсмислено, ако общият номинал на
предложените акции е по-малък от 2 млрд. лева. От друга страна,
до 30 ноември вече 416 694 души са си купили бонови книжки и е
възможно срещу предложените за раздържавяване активи за 2 млрд.
лв. да се появят 100 млрд. инвестиционни лева. Към същата дата
за боново раздържавяване са се регистрирали и 42 юридически лица.
От тях 34 са инвестиционни посредници и осем работническо-мениджърски
дружества.


Не се опасявам, че първоначално ще се изсипе
доста голям бонов ресурс, тъй като си мисля, че хората ще си влагат
боновете в предприятия, които познават. Останалото е въпрос на
пазар. Затова не дефинираме първоначална цена. Наблюденията от
първата вълна на масова приватизация показват, че цените са били
надути от високите оферти на неориентираните участници. Сега,
класирайки по среднопретеглена цена, ние няма да изземваме принудително
боновете и участниците вероятно няма да се изхвърлят. Цената ще
е необходимо да доплатят единствено играчите, които са заявили
суми, близки до реалните, прогнозира Любомир Георгиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във