Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУДНО СЕ РАЗДЕЛЯТ СЪС СОЦИАЛИЗМА

Г-н Атанасов, какво е финансовото състояние на предприятията, в които притежава акции Българска холдингова компания?


- Като цяло стагнацията, в която се намира икономиката на страната ни, се отразява и на нашите предприятия. В момента ние формално може да отчитаме, че имаме пазарна икономика, но реално предприятията все още не са преструктурирани, те не са свикнали да работят в една пазарна среда. Оттам идват и основните проблеми. Много е важна ролята на мениджмънта именно в тези години на преструктуриране - един добър мениджър може и да изтегли предприятието, а ако е лош, може и да го събори. Основен проблем за предприятията е нуждата от инвестиции. Малко хора разбират, че за да получат инвестиции, те трябва да направят една добра бизнеспрограма. А парите могат да дойдат от банките. Аз се съмнявам, че една банка при един добър бизнесплан, при едно добро обезпечение на заема би отказала да кредитира. За съжаление невинаги предприятията са готови с един такъв наистина добър и реален бизнесплан, защото те трябва да могат да постигнат печалба, така че да си обслужват заема и да се преструктурират. Този въпрос все още много се дискутира и в пресата, но има един друг проблем, който засега стои в сянка, а е от изключителна важност. Това е реализацията на продукцията. Все още предприятията, особено в провинцията, живеят по старому - те чакат да дойде при тях клиентът, за да могат нещо да му продадат, т.е. те са в една пасивна позиция. Това е може би остатък от старото мислене, когато имаше външнотърговски предприятия, пазарът беше строго определен, изнасяхме си между държавите и имаше разпределение на пазарите. Много от предприятията, въпреки стагнацията в икономиката, имат пълни складове с готова продукция и не търсят активно клиенти. Не мислят за това, как да обновят продукцията си, за да е по-атрактивна за пазара.


Как ръководството на холдинга се опитва да промени това положение?


- Естествено, че след като това са наши предприятия, ние се опитваме да им помагаме. На първо време ние се ориентираме за финансовото състояние на предприятието, много е важен и въпросът с мениджмънта.


Налага ли се да сменяте ръководствата на някои предприятия?


- Тези случаи не са много, но съвсем определено трябва да се каже, че наистина се налага. Тук оставяме настрана всякаква политика - не става въпрос за цветове. Ние влизаме в една пазарна икономика, така че сега най-важни са качествата на самия човек. Често пъти ние виждаме едно предприятие, което преди година е било, ако не печелившо, то поне е нямало загуби. Но и през последната година това предприятие е продавало продуктите си на цена около или под себестойността. Естествено, ако тази практика продължава, краят му ще бъде печален.


Има ли предприятия, които възнамерявате да ликвидирате?


- Все още не, защото ликвидацията на едно предприятие е доста сериозно решение. Особено в провинцията някои предприятия дават прехраната на много хора. Ликвидацията е последната стъпка, към която бихме отишли. За такива предприятия, които не са в добро състояние, опитваме се да намерим възможност или да се освободим от акциите си. Или да го продадем без печалба, или с минимална печалба, за да може собствеността да се концентрира в някой, който реално да я управлява. Ние възнамеряваме да създадем и една търговска къща, която да се стреми да пласира продукцията на нашите предприятия. Искаме между предприятията в холдинга да се установят едни много близки връзки, така че те да могат да разменят помежду си стоки и информация.


Засега Българска холдингова компания е продала твърде малко от своите акции в предприятията. Смятате ли, че това е крайното съдържание на вашия портфейл?


- Това дали да задържим дадени акции, или да ги продадем, се определя от няколко фактора. Там, където имаме по-голямо присъствие, обикновено ние искаме да го увеличим, за да стигнем до 50%, а защо не и повече. Където имаме минимални участия, логично е да търсим възможност за продажбата им на някой от другите холдинги. В нашия портфейл има и предприятия, които се очаква да носят добри доходи, и ние не възнамеряваме да продаваме акциите си в тях, след като те носят добър дивидент. Така е и по света, където всеки се стреми към акциите на добри големи предприятия. Това, че ние сме продали малко акции, показва, че портфейлът ни е добре балансиран. Сега се опитваме да окрупним собствеността и да намерим един окончателен вариант на портфейла, който да съдържа между 30-40 стратегически предприятия, в чието управление ще участваме активно, и в същото време да запазим някои малки пакети от акции в големи предприятия.


Каква е целта на сегашното увеличаване на капитала на холдинга и каква е неговата стойност?


- Вие знаете, че имаше едно бурно общо събрание, от което се видя, че в резултат на масовата приватизация тези публични дружества - бившите фондове, а сега холдинги и инвестиционни дружества, притежават сериозни активи. И тъй като акционерният капитал е широко разпръснат сред гражданите, те са много лесно превземаеми. Така много леко всякакви организации, структури и т.н. могат да превземат управлението и това съвсем определено би било във вреда на дребния акционер. Затова ние подготвихме проспект за увеличаване на капитала, който вече е одобрен от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и е на разположение на акционерите. Капитала ще бъде увеличен с около 40%, като всеки от акционерите ще има възможност в едномесечен срок, както е по Търговския закон, да запише акции от новата емисия акции пропорционално на своя досегашен дял. След това оставащите акции ще бъдат пуснати на свободна продажба.


Каква е емисионната стойност на акциите?


- 4000 лв. за една акция при номинал 1000 лева. Тази емисионна стойност е получена въз основа на груба оценка на активите на фонда. Не беше много лесно тя да се направи, тъй като не всички предприятия са пускали свои акции на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във