Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИВАТИЗАТОРИТЕ СЕ ИЗРАВНИХА ПО ПРАВА СЪС САМАРЯНИТЕ

Докато хиляди търговци загубиха половината от своите активи в затворените банки, то приватизационните фондове, фондациите и всички сдружения с идеална цел продължават да се радват на режима на най-голямо облагодетелствуване, въведен от правителството на Жан Виденов. Според същия режим техните вложения се гарантират на 100 процента.


Малцина днес вероятно си спомнят, че официалният лобист на тези привилегии бе бившият управител на Централната банка професор Тодор Вълчев, развил бурна дейност из парламента като председател на Съюза на българските фондации. По-същественото е, че избирателният подход към съдбата на банковите депозити продължава да дава плодове. Миналата седмица Министерството на финансите изпрати до синдиците на фалиралите трезори специален факс, с който им напомни, че до 30 юни трябва да прехвърлят в работещи финансови институции всички сметки на физически и юридически лица, защитени по силата на отменения Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които БНБ е поискала обявяване в несъстоятелност.


А за да бъде грижата пълна, във факса има и специално напомняне към шефовете на споменатите привилегировани структури, че могат да изпуснат влака на сладките привилегии, ако не си потърсят правата до 30 юни тази година. Датата е важна, защото от 1 юли 1998 г. Министерството на финансите прекратява досегашната си практика да емитира гаранционни ДЦК, съгласно новоприетия Закон за гарантиране влоговете на граждани.


За да успеят да получат в срок необходимите удостоверения по прехвърлянето на сметките им, всички приватизационни фондове, фондации и сдружения с нестопанска цел, ползващи правото на 100% защита на своите авоари, трябва да подадат във финансовото ведомство комплект документи. Списъкът на необходимите книжа не е малък: предложение от държавен орган или съответния ресорен министър, който упражнява надзор върху дейността на фондациите и сдруженията, удостоверяващо, че досегашната им дейност покрива целите, за които са били създадени; съдебна регистрация и документ за платени данъци, издаден от териториалната данъчна служба, както и данъчен облагателен акт за извършена налогова ревизия. Потребен е и акт за констатациите от нея. Едва след това Министерството на финансите ще разрешава 100% покритие върху вложенията на привилегированите институции.


Излишен, разбира се, е въпросът с какво фондациите и приватизационните фондове си приличат, та ще ползват едни и същи привилегии?

Facebook logo
Бъдете с нас и във