Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СЕНКИ ОКОЛО СЛЪНЧЕВ ДЕН ЩЕ РАЗСЕЙВА ТЕМИДА

ПРОДАЖБАТА НА АТРАКТИВНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ПАК НЕПРИЯТНО ЗАМИРИСА НА ПОЛИТИКА


Някои административни органи напоследък взеха да функционират като някои части от анатомията. Не за първи път приватизационната агенция и нейният надзорен съвет объркват дишането не само на потенциални инвеститори, но и на магистратите. Естествено е всяка власт да сменя управленските и контролните екипи на Продавач N1. Но същото трудно би могло да се каже за регулярните промени във вътрешноведомствените правила на приватизационната игра и в закона, който генерално я диктува. Казусът с туристическото дружество Слънчев ден АД е поредното нагледно доказателство за вредните последствия от честите промени в регламента. Макар и на пръв поглед малко скучни поради специализирания си характер, правните тези в съдебния спор между Слънчев ден - инвест АД и Агенцията за приватизация са повече от любопитни. По повод решението на надзорниците (от 1 април т.г.) и последвалия мълчалив отказ на изпълнителния директор на АП да сключи договора за покупко-продажбата на Слънчев ден АД с победителя в надпреварата - работническо-мениджърското дружество Слънчев ден АД,


отхвърлените кандидат-купувачи


пишат в жалбата си до Върховния касационен съд следното:


Актовете са постановени в съществено противоречие с административно-процесуалните правила. Актът на надзорния съвет на АП не съдържа нито един от изискуемите от закона реквизити. В решението не се съдържат никакви следи за:


- фактическите основания за издаване на акта,


- правните основания за издаването и съдържанието му,


- разпоредителна част по отношение на приватизационната процедура и какво следва да се направи след постановяването на решението, и съответно от кого.


Мълчаливият отказ на изпълнителния директор на агенцията да сключи приватизационния договор пък е квалифициран от потърпевшите като крещящо противоречие на целта Закона. Според жалбоподавателите и двата способа за продажба на акции и дялове - чрез конкурс или търг, регламентирани от приватизационния закон, юридически изключват възможността, когато публично са определени условията на търга или конкурса, надзорният съвет да ревизира публичната оферта, съответно нейните условия, още по-малко да отказва одобряването на сделка, чиито параметри изцяло съответстват на вече съществуващи и публични предложения


Тричленният състав на Върховния административен


съд обаче, председателстван от Николай Урумов, остава без разглеждане тези аргументи. В определението на съда освен всичко друго е записано и че представителят на Главна прокуратура е дал заключение, че жалбата на Слънчев ден - инвест е недопустима, тъй като отказът на АП да сключи договор не е индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол по реда на административното производство. Според магистратите същата постановка важи и за решението на надзорния съвет на агенцията. Отказът на висшия съдебен орган да разгледа делото по същество дава повод на работническо-мениджърския екип да подаде отново частна жалба, адресирана на 14 август тази година до Върховния административен съд, но вече като втора инстанция.


Молителите поддържат тезата


че: Атакуваните от нас актове имат всички белези на индивидуални административни актове. Нима те не са издадени от овластен за това орган и не разкриват напълно властническия характер на съдържащото се в тях волеизявление? Що се отнася до аргумента на съда, че той не е оправомощен от закона да задължи участник в гражданския оборот да сключи договор дори когато този участник е административен орган, мнозина юристи поддържат друго мнение и смятат, че не става дума за задължаване на участник в гражданския оборот, а се касае за акт на административен орган и съдът е не само в правото си да използва възможностите на закона (включително разпоредбата на чл. 42, ал.3 от Закона за административното производство), но това е и негово задължение - обратното представлява отказ от правораздаване.


Как ще се произнесат по тези въпроси магистратите, ще стане ясно наесен, когато ще се открие новият съдебен сезон. Знайно е, че по някаква печална традиция болшинството законови и подзаконови актове от нас подлежат на безкрайни и сложни тълкувания. По тази причина наскоро италиански бизнесмен публично огласи мнението си колко кошмарно се работи у нас. Затова няма да е никак зле, ако някой се наеме да разтълкува по-простичко решението на Върховния административен съд и ясно да каже какъв орган е надзорният съвет на АП и могат ли неговите решения изобщо да се оспорват по съдебен път, или казусите на приватизаторите ще продължават да се разплитат само по вестникарските страници.


Спорните страни


Проблемната приватизация на Слънчев ден АД доби и неприятен скандален дъх благодарение на множеството нелицеприятни коридорни информации широко разгласени от всякакъв род и калибър медии. Има ли политически апетити и пристрастия към сделката е въпрос с повече от повишена трудност. Повод за подобни подозрения обаче без съмнение дава съставът на обновения последно през март тази година директорски борд на туристическото дружество. В ръководния орган фигурират седем имена. На първо място е записан варненският адвокат на частна практика Светлан Златев, за когото се твърди, че заедно със следващия член на съвета - Светла Николова, секретарка на областния управител на Варна Добрин Митев, се числели към приятелския му кръжец.


Следващото лице в съвета е Литка Литева, представляваща в началото приватизационния фонд Света София, притежаващ 9.8% от капитала на Слънчев ден, а впоследствие - търговското министерство, принципал на предприятието. Причината за честото спрягане на името на г-жа Литева из туристическите среди вероятно се дължи на факта, че тя е служителка в частната конкурентна фирма Трансконтинентал - Шумен, която бе сред кандидат-купувачите на Слънчев ден АД. Третият варненец в борда е Стилиян Севастиянов, организационен секретар на СДС - Варна, и член на СД на варненската фирна Лазур.


Другите две спорни фигури в съвета на директорите са на византолога Николай Гацев и на юриста Гроздан Караджов. Наред с ангажиментите си към Слънчев ден г-н Гацев се справя и с тези на общински съветник в Столичната голяма община и член на управителния съвет на софийската общинска фирма Хранителни стоки. Г-н Караджов пък, който е главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения и председател на директорския борд на БТК, се радвал на


протекциите на фондация Отворено общество


защото бил твърде близък с г-н Георги Прохаски. Освен това Гроздан Караджов и президентът на шуменската фирма Трансконтинентал Николай Йонков имали подобна другарска близост и с вицепремиера и промишлен министър Александър Божков.


Ето в такава мила картинка се вписва в момента бордът на Слънчев ден АД, и то по ония слухове, за които, както се изрази в интервю за в.БАНКЕРЪ премиерът Иван Костов, винаги се съчиняват у нас и най-вече по време на лятната скука.


По този повод


президентът на Трансконтинентал Николай Йонков


върху когото падат най-солидните обвинения за подмасови приватизационни мераци, изрази пред в. БАНКЕРЪ голямото си огорчение. Той уточни, че ще търси по съдебен ред отговорност за публикация в централния печат, според която фирмата му е в групата на кредитните милионери. Няма такова нещо, заяви г-н Йонков, някой просто е бил длъжен да направи по-обстойна проверка и да установи, че става въпрос за старозагорска фирма, носеща също името Трансконтинентал, с която аз нямам нищо общо, допълни шуменският бизнесмен. Той се смята за професионалист в бранша и както поясни, е един от първите частници в тази дейност, поели рисковете още през 1987 година!


Ако се обяви нова процедура за продажбата на Слънчев ден


АД Трансконтинентал - Шумен, отново ще участва в състезанието, убеден е г-н Йонков, и в зависимост от новата ситуация може да предложи и по-добра оферта от досегашната си. Николай Йонков не пожела да коментира фаталната развръзка на сделката за Слънчев ден, но постави два въпроса: Първо, защо след като работническо-мениджърското дружество Слънчев ден - инвест има такива големи резерви, за да обещава 17 млн. щ. долара за мажоритарния акционерен пакет на Слънчев ден, ръководството на комплекса, което претендира за професионализъм досега, е осигурило толкова малко или почти никакви приходи на държавата?


И второ, пита г-н Йонков: Нима изпълнителната директорка на Слънчев ден - инвест Лиляна Василева, изпълняваща същата длъжност и в държавното дружество, се притеснява от възможността някой друг да влезе там?


В Слънчев ден обаче са минали толкова ревизии, че екипът му не се притеснява от намеци. Още повече че и печалбата на дружеството за 1997 г. никак не е малка - 1.360 млрд. лв., а общата сума на платените данъци и такси на държавата за същия период е в размер на 1.708 млрд. лева.


Ясно е, че в битката за апетитното парче от туристическата баница няма място за кавалерство и реверанси. Познавачите на бранша, които пък нямат преки интереси, наблюдават отстрани любопитните политико-икономически процеси и си правят свое тото - любимецът на чий висш управленец ще спечели в крайна сметка кушията, която може би всъщност се разиграва само за един кон. Скоро може би ще разберем и кой му е жокеят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във