Банкеръ Daily

Акад. Николай Денков:

Присъствното обучение ще се преустановява само в краен случай

За образованието новият подход се състои в това, че имаме постоянен диалог с Министерството на здравеопазването, което позволява при всеки възникнал въпрос да се намерят решения максимално бързо. Това каза министърът на образованието Николай Денков по време на представянето на Националния оперативен план за справяне с COVID-19 в Министерски съвет.

"Новият подход се изразява най-вече в приоритизирането, отчитайки тежките последици от дистанционното обучение. Проблемът вече не само в това, че образованието не е достатъчно качествено, има и два други проблема – изострянето при родителите дали образованието да е присъствено или неприсъствено. Това е рана, която трябва да заздравим. Вторият проблем е загубата на мотивация", заяви Денков.

По отношение на локалните мерки – маски, дезинфекция, дистанция, не се променя нищо. "Ако в паралелките се появи ученик с положителен тест, паралелката трябва да бъде карантинирана, както и досега. Основната промяна е свързана с това, че нивата, по които ще оценяваме какъв е рискът, е дали има риск хората да останат без адекватни лечебни грижи. Остава свободата, ако родителите преценят, че рискът е прекалено голям, те да оставят децата на онлайн обучение", обяви образователният министър.

Присъственият учебен процес в училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) ще бъде преустановяван само в краен случай. Детските градини няма да бъдат затваряни изобщо, предвижда Планът.

Мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 са разделени на четири етапа и ще се прилагат на локално равнище в зависимост от оценката на риска, най-вече спрямо наличните интензивни легла в болниците.

При 50% заети легла за интензивно лечение (I етап) ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично. Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки. Спират се организирани дейности с ученици като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

Олимпиадите и състезанията ще са присъствени при осигурена дистанция, наличие на „зелен сертификат“ или тестване на място на участниците. Индивидуалните  часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др. може да бъдат присъствени в училището или ЦСОП и без изследване за COVID-19 на учениците, ако се провеждат извън времето на редовните занятия.

При 60% запълнени интензивни легла в болниците (II етап) ще спрат заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

При 70% заети интензивни легла (III етап) в допълнение към тестването половината от паралелките от V до XII клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. Децата до IV клас ще останат в клас. По възможност без ротация и с тестване или „зелен сертификат“ ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

Училищата и ЦСОП ще минат към онлайн обучение, когато поне 80% от леглата за интензивно лечение в болниците са заети (IV етап). По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.

Когато данните изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап.

При оценката на риска в образователната система, освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване, делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти, седмичната заболяемост при децата, както и при между 30 и 40-годишните възрастни.

"Няма промяна в подхода към тестовете – те ще бъдат използвани максимално, за да предпазим нашите деца от това да бъдат заразени масово. Те ще бъдат използвани масово от 1 до 4 клас там, където има присъствено обучение", каза още министърът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във