Банкеръ Daily

Общество и политика

Природозащитници искат оставката на Нено Димов

България губи над пет милиона евро за биоразнообразие заради неефективно управление на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020. Това съобщиха от природозащитна организация Коалиция „За да остане природа в България“.

Загубата на европейските пари са за дейностите по опазване на биоразнообразието в България. Средствата са били прехвърлени от ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ по оста за управление на отпадъците, тъй като в края на ключовата междинна за оперативните програми 2018 -а т.нар. „етапни цели“  на програмата не са били достигнати. 

Наред с това от писмо на Комисията от септември 2019-а  става ясно, че тъй като, съгласно чл. 22, ал.6 от Регламент на ЕС №1303/2013, постигането на под 65% от етапните цели по програмата се окачествява като „сериозен неуспе “ , съобщават природозащитниците. Това е и причината Комисията да обмисля спиране на междинните плащания.

 През цялото време на изпълнение на тази и предишната програма в рамките на Комитета за наблюдениe екологичните организации алармираха за проблеми с ефективността на използване на средствата, както и необходимостта за стартиране на планирани мерки, напомнят еколозите.

И дават конкретни примери за неефективност на програмата, като използване на голяма част от средствата за малка част от мрежата Натура 2000, прокарване на пътища за сухоземна техника за гасене на пожари вместо закупуване на летателна техника, ремонт на пътища, маскирани като мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания и още много други.

Като фрапиращ  пример за това е посочен този, при който най - голяма като бюджет процедура за преки консервационни дейности, чиято стойност е 41 072 430 лв. е съсредоточена в едва 10% от мрежата Натура 2000.  В същото време важни мерки като тези за борба с бракониерството и закупуване на земи от защитени зони с цел разрешаване на конфликти изобщо не са стартирани вече пет години от началото на програмата, съобщават от Коалиция „За да остане природа в България“.

Едва в Индикативната годишна работна програма за 2020 –а,  мярката за закупуване на земи е включена, но единствено за приоритетното местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ и то без посочени суми.

 Дългогодишното неглижиране на пряката консервационна работа в по-широк обхват на  мрежата дава своя „резултат“, казват еколозите. Оценката на природозащитното състояние на видовете от Натура 2000  показва, че 81% от тях са в неблагоприятно състояние или за тях няма данни, казват природозащитниците.

 

 

От еко-коалицията настояват за незабавна промяна на досегашното изпълнение на програмата и прилагане на посочени от тях  мерки.

Първата от тях е незабавно обявяване на процедурите за борба с бракониерство и закупувана на земи с ценни и редки местообитания, но не само на понтосарматски степи на Калиакра, а и за други местообитания като крайречни гори, дюни и други - процедури, за чието стартиране еколозите настояват от години.

Втората е използване на средствата по ос 3 за цялата мрежа, както и за мерки от изтекли, но неприлагащи се в момента планове за действия за видове. Освет това те искат средства от програма ОПОС  да бъдат използвани за обявяване на безкрайно закъснелите заповеди на защитени зони за природните местообитания.

Природозащитниците настояват да бъдат закупени летателни средства за борба с горските пожари.

В изявлението на Коалиция „За да остане природа в България“ се казва още: „За съжаление, състоянието на използване на средствата за биоразнообразие от Оперативната програма отразява цялостното отношение на ръководството на министерството на околната среда към опазването на екологичната мрежа в България до момента. Затова и от Коалиция „За да остане природа“ настояваме за оставката на Нено Димов още от 2018 година. България има нужда от достойно управление на биоразнообразието си, а средствата за неговото опазване да се използват по смислен начин, тъй като Оперативна програма „Околна среда“ представлява основният финансов инструмент за изпълнение на политиките за опазване на биоразнообразието и Натура 2000. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във