Банкеръ Daily

Общество и политика

Природен парк "Врачански Балкан" участва в нов трансграничен проект

Продуктът ще бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален контекст: екологичен, спортен, поклоннически, ваканционен, летен, събитиен.

Работи се по създаване на иновативен интегриран туристически продукт между България и Румъния. природните паркове "Врачански Балкан" и "Железни врата".

Проектът е насочен към двете най-големи защитени територии в трансграничния район - българският Природен парк "Врачански Балкан", обявен за такъв през 1989 г. с площ 28 804 ха. и румънският Природен парк "Железни врата" с обща площ от 115 655 ха, създаден през 2000 година. Двата парка съхраняват уникално биологично и ландшафтно разнообразие и са сред най-значимите "Натура 2000" зони в своите страни.

Обща цел на проекта е насърчаване на съвместно устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на двата природни парка чрез диверсифициране на туристическото предлагане и развитие на туризъм, базиран на културното и природно наследство.

Предвижда се да бъдат дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природните паркове с висока точност и в подходящи мащаби. Ще бъдат дигитализирани всички значими обекти на природното и културното наследство в двата парка - крепости, църкви, манастири, скални феномени, пещери, интерпретативни маршрути, които също ще бъдат 3Д визуализирани.

В посетителските центрове на двата парка ще бъдат оборудвани и обзаведени съвременни демонстационни дигитални зали, в които ще могат да се експонират цифровизираните обекти. Съвременните технологии ще позволяват "полет" над парковете, "разглеждане" на интересни ландшафти, избиране и "посещение" на конкретни обекти от културното и природно наследство във виртуална реалност, "разходка" по конкретен туристически маршрут и други.

Ще бъде създаден иновативен дигитален уеб-портал с виртуална видео разходка из природни и културни обекти в двата парка, виртуална изложба на музеите от областта, база данни с дигитализирани експонати, представяне на традициите и обичаите на хората от трансграничния регион. Към портала ще има възможности за сваляне на приложение за 3Д заснемане за мобилни устройства и възможности за качване на цифровизирани 3Д изображения.

На базата на всичко това ще бъде разработен и внедрен уникален туристически продукт, конкурентен, допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма. При разработването и внедряването на туристическия продукт ще бъдат разработени четири културно-туристически маршрута в съчетание с природни обекти, които също ще бъдат 3Д дигитализирани и експонирани в залите и уеб-портала.

Потенциалните туристи от двете страни на границата ще получат уникалната възможност да добият пълна представа за туристическите атракции в двата парка, да ги сглобяват и комбинират. Продуктът ще бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален контекст: екологичен, спортен, поклоннически, ваканционен, летен, събитиен.

Част от проекта се финансира от ЕС: 356 472.52 евро, а общата му стойност е 419 379, 44 евро. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-А Румъния - България и ще се реализира в партньорство с Дирекция на природен парк "Железни врата" в Румъния.

Facebook logo
Бъдете с нас и във