Банкеръ Daily

Общество и политика

Принудително излезлите в неплатен отпуск с държавна помощ след Коледа

Кандидатстването за дневната помощ от 24 лв. за всеки работник, който е в неплатен отпуск заради противоепидемичните мерки, започва от понеделник, 30 ноември. Заявленията могат да подават всички работещи, които излизат в неплатен отпуск за периода на ограниченията, уточниха от социалното министерство.

Служителите трябва да подадат заявление към работодателя си, а той да предаде списъците в "Бюрото по труда". Важно е да се отбележи, че става въпрос за фирмите, чиято дейност е преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка.

В интервю по-рано днес социалният министър Деница Сачева уточни, че работниците ще получат средствата след края на неплатения отпуск.

От понеделник могат да кандидатстват всички, които вече са затворени от предприети по-рано противоепидемични мерки, например затварянето на ресторантите в някои градове от 28 октомври. Тези хора могат да кандидатстват за двата работни дни от края на октомври и за целия месец ноември, ако са били в неплатен отпуск през това време. Те ще получат своите пари до 10-12 декември, обясни Сачева.

За останалите неплатеният отпуск ще изтече на 21 декември и те ще могат да получават парите си след това.

Помощта е предвидена за около 60 дни за около 50 хиляди души.

Приетото от правителството постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка, предвижда работниците и служителите да имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв. Конкретните икономически сектори ще се определят със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. Те трябва да информират работещите за възможностите да получават средства по правителственото постановление.

Желаещите да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите.

Работодателят или упълномощен негов представител ще подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота документи за изплащане на компенсациите. Документите ще се разглеждат в срок от 10 работни дни след получаването им.

Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си информация за работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени или неодобрени за изплащане на средства до 2 работни след вземането на решение за това. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление. За изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта и доходите ще могат да кандидатстват работници и служители, които са в неплатен отпуск и са наети от работодатели, местни физически или юридически лица, както и от чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във