Банкеръ Daily

Общество и политика

Принудата измести темата за тормоза на работното място

Рискът за живота и здравето на работещите в условията на пандемията от коронавирус измести предварително обявената тема, върху която Международната организация на труда планираше да обърне специално внимание днес, на Световния ден за безопасност и здраве при работа  - „Безопасна и здравословна среда на работните места, свободна от насилие и тормоз“. 

Изводите на организацията са, че наред с нарастващата загриженост за опазване живота и здравето на работещите поради увеличаващия се брой на заразени с вируса, трябва да се обмислят мерки и по отношение възобновяването на дейността на предприятията по начин, който ще гарантира, че връщането на работа няма да доведе до ново разпространение на вируса.

„Нуждаем се от специални мерки за защита на милионите здравни работници, на други работници, които ежедневно рискуват собственото си здраве за нас“, категоричен е генералният директор Гай Райдър.

Пандемията от своя страна извади на дневен ред един от аспектите на тормоза на работното място – принудата. В Инспекцията по труда редовно се търси консултация от работници и служители, които твърдят, че са принуждавани да разписват против волята си документи със задна дата, които отнемат права, искания за неплатен отпуск, прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, платежни документи за изплатени обезщетения, които не са получени. В същото време те отказват да подадат писмени и неанонимни сигнали, като твърдят, че се притесняват, защото работодателят им е обещал след кризата отново да ги наеме или да ги запази на работа. Затова Главна инспекция по труда напомня, че когато работниците и служителите положат подписа си под документ, с чието съдържание не са съгласни, така ограничават и възможността си да защитят правата си чрез контролните органи на Агенцията или по съдебен ред.

В условията на пандемия работодателите не следва да пренебрегват задълженията си за осигуряване на безопасност и здраве при работа, свързани с други рискове, а работещите не трябва да подценяват спазването на правилата. Въпреки намаления обем на работа на предприятията и по-малкото работещи в резултат на това, по време на извънредното положение бяха регистрирани няколко трудови инцидента, включително довели до смъртен изход, които са били напълно предотвратими. Падане от височина, попадане под напрежение, нараняване с режещи машини са част от причините, довели до тези злополуки, които можеше да бъдат предотвратени при инструктиране и обучение на персонала, предприемане на нужните мерки за обезопасяване, спазване на правилата от работниците и осъществяване на ефективен контрол за това от страна на работодателите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във