Банкеръ Daily

Общество и политика

Приходите от концесии за 2018 г. - близо 90 млн. лева

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Близо 90 млн. лв. са приходите от концесионна дейност през 2018 г., отчита доклад за концесионната дейност през въпросната година, приет от Министерския съвет на заседанието му днес - 10 ноември 2021 година.

Малко повече от 71 млн. лв. от общата сума са приходи от концесионни плащания, а останалата част - ДДС, бонуси при подписване на договори за търсене и проучване на полезни изкопаеми, лихви и неустойки и други.

С най-голям относителен дял от приходите (16.81%) е „Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, следван от „Елаците мед" АД (15.70%), „Асарел медет” АД (6.96%), „Проучване и добив на нефт и газ" АД (2.30%) и други.

Към 31-ви декември 2018 г. в България действат общо 540 концесии за добив на подземни богатства, които са разпределени по следния начин: 21 - за метални полезни изкопаеми, 78 - за неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, 18 - за нефт и природен газ, 18 - за твърди горива и 405 - за строителни и скалнооблицовъчни материали. През годината са сключени 12 нови концесионни договора и са предоставени 15 нови концесии за добив, се посочва още в доклада.

Днес стана ясно, че договорът за концесия за находище „Клисурица” не може да бъде сключен с определения концесионер - „Подова керамика" ООД, гр. Монтана. Причината е формулирана като "обективна невъзможност", тъй като дружеството е заличено от търговския регистър. Концесионният договор трябваше да бъде за добив на строителни материали - глини. Находище „Клисурица” е разположено в землището на едноименното село, община Монтана. Още през 2004 г. за добив от него е сключен договор с „Подова керамика” ООД.

В същото време отново на днешното си заседание Министерският съвет взе решение „Булстон-3” ООД да получи разрешение за срок от две години да проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Кюмк”. Тя е разположена в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград. Очакванията са, че за двете години „Булстон-3" ООД ще вложи минимум 31 хил. лв. в проучвателните дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във