Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИЕТИ СА НОВИ ПРАВИЛА В РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО

Промени в наредбите за провеждане на приватизационните търгове и конкурси прие Министерският съвет на свое заседание в началото на миналата седмица. С новите текстове се удължават сроковете и се усъвършенстват приватизационните процедури. Четиринадесет дни (според досега действащите правила) се оказаха крайно недостатъчни, за да може АП да сключи договор с победителя от конкурсите. Затова се предвижда удължаване на технологичното време за подготовка на проектодоговорите до 30 дни.


Основавайки се на гласуваните наскоро промени в приватизационния закон, двете наредби вече допускат всички действия на приватизационните органи да бъдат изпълнявани и от упълномощени от тях лица, т.е. при продажбата на предприятия да бъдат използвани приватизационни агенти.


За вбъдеще търг ще се провежда дори ако на него се яви само един кандидат, предвиждат промените в Наредбата за търговете. Според досега действащата уредба, когато за наддаването на някой от приватизиращите се предприятия се е явил само един кандидат, процедурата по раздържавяването се отлагаше. Направените промени вече разрешават ако на търга се е явил само един кандидат-купувач или е останал само един участник поради декласиране на другите, той ще печели по обявената цена. При обявяване на приватизационен търг вече е задължително да се посочи и дата за второто наддаване, ако първото се провалило.


Ако не се яви нито един кандидат, ведомството, което провежда приватизационната процедура, има право да намалява цената, докато се сключи сделка. Този механизъм определено може да се смята за приватизационна иновация - липсата на подобна възможност доведе до провалянето на множество търгове заради прекалено високи първоначално обявени цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във