Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИЕМАМЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ МОДЕЛ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВО

Г-н Лучников, според становището на прокуратурата предлаганите промени м Закона за съдебната власт ще регламентират върховенство на съдилищата вместо конституционно прогласеното върховенство на закона.


- Такова нещо няма в нито един от представените проекти. Става дума за отнемане правото на прокуратурата да прекратява производства самостоятелно. Дори ако тя сметне, че дадено деяние не представлява престъпление, трябва да отнесе случая до съда. Иначе какво става: прокурорът замества съда, щом може да освободи от отговорност. Именно затова, в името на върховенството на закона, поставяме всички действия под контрола на съда.


В становището си прокуратурата съзира сходство на предвидените разширени правомощия на правосъдния министър с тези на народния комисар по юстицията в Съветска Русия до 1936 година?


- Ние се стараем и смятам, че ще успеем да изчистим възможностите министърът на правосъдието да се меси в работата на съдебната власт.


А нима гласените законови промени наистина няма да дадат широки кадрови пълномощия на правосъдния министър?


- Единственото, което иска министърът на правосъдието, е когато се предлагат кандидати за длъжности в съдебната система, и той да има право на предложения. Примерно за председател на окръжен съд. Назначението ще се реши от Висшия съдебен съвет, който се председателства от министъра на правосъдието, и не е редно той да няма право на глас.


Има предложение, с цел деполитизиране на Висшия съдебен съвет, парламентарната квота да е само една трета...


- Зная това предложение на Евролевицата. Но то предполага изменение на конституцията. Според нея Висшият съдебен съвет се състои от 11 души, избрани от самата съдебна система, и 11 - назначени от Народното събрание. Иначе предложението е доста резонно. Но ние решихме на този етап от реформата де не засягаме конституцията. Би се открила дълга, сложна процедура, която ще отклони вниманието на парламента от неговата текуща работа.


Няма ли да е в нарушение на конституцията прикрепването на прокурорите и следователите към съдилищата?


- Напротив. Прокуратурата ще е самостоятелна, паралелна структура, а не поделение на съдилищата. Това именно е главният спор. Сега Главна прокуратура е откъснат от съда орган, стои самостоятелно в пространството. Затова е много естествено да се иска главният прокурор да бъде всъщност главен прокурор на Върховния касационен съд. Така всичко си отива на мястото.


Следствената служба, в зависимост с какви правомощия и в какъв състав ще се остави, трябва да е към някое от съдилищата - сега виси някъде във въздуха и никой не знае какво прави. Тя няма да бъде подчинена, не искаме такова нещо. Напротив - цялата идея на работната група от специалисти, които привлякохме, е да се разделят следствието и прокуратурата от съда. Защото ние приемаме демократичния състезателен модел на съдопроизводство. А това значи: следователи и прокурори изготвят обвинителния материал, те са обвинителната страна; от другата страна - адвокатурата защитава обвиняемия. А по средата - съдебната власт, вече абсолютно независимо, взема решение. Ако поставим следователите и прокурорите в някаква зависимост от съда, ние нарушаваме равнопоставеността на страните в състезателния процес. Това няма да стане.


Откъде тогава добиха публичност съвсем противоположните версии на тази, която излагате? Или се промени вашата позиция?


- Няма никаква промяна в нашата позиция. Има спекулации от страна на хора, които искат да разбунят следствието.


Първата инсинуация е, че им намаляваме заплатите. Нищо подобно няма. Даже според предложението заплатите на всички съдии и следователи трябва да се повишат. В последните дни препоръчахме на работната група да впише изрично в последния си проект, че на всички следователи ще се запазят ранговете, статутът, всички привилегии. Никой няма да им ги бутне.


Намерението е да се повиши статутът на съдиите. Сега сме в комична ситуация. Съдиите имат по-ниски заплати от следователите, които дойдоха с привилегиите си от МВР, запазиха ги след преминаването си към съда и се оказа, че са по-добре поставени от съдиите. Това ще го променим, но не и за сметка на статута или заплатата на следователя.


Има безпокойства, че, останал сам, без Главна прокуратура, главният прокурор ще е препятстван да изпълнява основни свои задължения и правомощия?


- И това са напразни безпокойства, плод на неразбиране. Ако главният прокурор стане главен прокурор на Върховния касационен съд, той естествено ще вземе със себе си тази част от хората в Главна прокуратура, които са му необходими за изпълняване на задълженията. А понеже заместник-главен прокурор става главен прокурор на Върховния административен съд, естествено е друга част от хората в сегашната Главна прокуратура да минат към него.


Що за орган ще е предвиденото Бюро за специализирано разследване?


- Това е една идея, която е поднесена в суров вид и не е намерение на СДС, както казват. Предложението в неокончателен вид е на група народни представители. Сигурно ще отпадне. На мен лично това име - Бюро за специализирано разследване, никак не ми харесва. Следствената служба ще остане под някакво наименование, ще бъде устроена някъде. Има предложение да бъде към Върховния касационен съд. Но аз съм против това - на него не му е работа да се занимава със следствени дела. Други предлагат следствието да е към Апелативния съд, което може да се разисква, но той също не е първоинстанционен по наказателни дела. Така че и там малко мъчно се вписва. Според трето предложение - може да мине към Софийския градски съд като пръв между равни сред окръжните съдилища. Но това е въпрос на техника - ще се уреди. По-важното е да се знае, че НСлС няма да бъде както досега шапка на всички следствени служби - да ги командва централно, като можеше и да изтегли някое дело при себе си и то да замръзне в нейните чекмеджета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във