Банкеръ Daily

Общество и политика

Приеха разпоредбите за документите за отпуск по бащинство

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

С измененията в наредбата за работното време се урежда редът за ползването на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя. Новите разпоредби регламентират документите, които бащата или осиновителят следва да представи в предприятието, срокът за подаването им, условията за прекратяване на отпуска, както и задължението на работодателя да уведоми писмено работника или служителя, че приема или отказва така нареченото излизане в бащинство.

За да ползва полагащата му се отпуска, бащата или осиновителят трябва да подаде писмено заявление-декларация. Когато отпускът се ползва за първи път, работодателят следва да издаде удостоверение.

С измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се осигурява възможност за отпускане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя. За целта се създават необходимите образци на документи и се регламентира редът за представянето им в Националния осигурителен институт от осигурителите и самоосигуряващите се лица.

Регламентира се и редът за установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя. Съгласно промените работодателят се задължава със заповед да определи длъжностите, за които въвежда дежурства, както и за тях да утвърди поименни графици.

Борислава Кирилова

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във