Банкеръ Daily

Общество и политика

Приеха нова застраховка за предприятието „Радиоактивни отпадъци“

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност” на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).

Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданското дружество „Български национален застрахователен ядрен пул” за срок от една година.

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” отговаря за съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци на специализираните поделения „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй” и „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”. За целта предприятието притежава и лицензни за извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.

Начинът, по който се урежда сключването на застраховката „Обща гражданска отговорност”, е разписан във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, както и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. По силата на Закона Държавното предприятие, което експлоатира ядрените инсталации, носи отговорност за вреди, но само ако се случи ядрена анария.

Освен това на днешното си заседание Министерският съвет прие Решение за одобряване на Девети национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състава. Той трябва да бъде представен на срещата на МААЕ във Виена от 20-и до 31 март 2023 година. С днешното решение на служебния кабинет бе определена и българската делегация, която ще замине за австрийската столица.

Деветият национален доклад предоставя информация за напредъка по планираните мерки за повишаване безопасността на ядрените съоръжения. В доклада са отразени подробно извършените през отчетния период оценки и анализи на безопасността, използваните методи, получените резултати и главните заключения. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от него задължения.

Особено внимание е отделено на изпълнените мерки за повишаване безопасността на намиращите се в експлоатация ядрени енергийни блокове и решаването на важните за безопасността въпроси, представени на предишния преглед. Разгледана е и безопасността при експлоатацията на ядрените съоръжения, регулаторните практики в областта на актуализирането на законодателната рамка, лицензирането, контролната и инспекционната дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във