Банкеръ Daily

Временната комисия за изработване на правилника за организацията и дейността на НС прие дефиницията за кворум на комисиите

При мнозинство от поне 1/3 в парламентарна комисия може да бъде прието решение

Временната комисия за изработване на правилника за организацията и дейността на Народното събрание прие дефиницията за кворум на комисиите, под което се разбира определено присъствие на брой депутати в комисията, според което присъствие депутатите да могат да вземат решенията в законодателния орган.

На заседанието на временната комисия стана ясно, че може да се открие заседание на НС само, ако комисията има кворум. Временната комисия прие предложението на Никола Минчев и Мирослав Иванов от ПП, с което се предлага решение на дадена комисия да бъде прието, ако не по-малко от 1/3 от нейните членове са подкрепили предложението, точно както е било в 44-то НС.

„Ако няма кворум, може да има само обсъждания и контрол. "Нека оставим комисията да подпомага дейността на пленарните заседания, за мен трябва да оставим постоянните комисии да приемат и обсъждат актове при повече от половината от неговите членове, но ако няма този нужен кворум, да може да има контрол”, предложи Йордан Цонев от ДПС.

Петър Петров от "Възраждане" направи предложение за създаване нова точка 4, която засяга актове, касаещи отбраната, но предложението не се прие. Петров направи и предложение Министерският съвет да изпраща до НС незабавно след приемането им всички актове, които представляват класифицирана информация. Предложението беше прието със 7 гласа “за”, и 5 “въздържали се”.

„Всички сключвани сделки от МС би следвало чрез секретно деловодство да станат достояние на народните представители”, заяви още Петър Петров.

Вчера беше записано, че Председателският съвет в НС ще изслушва веднъж месечно ръководителите на службите за сигурност, а парламентарните комисии трябва да заседават поне веднъж месечно.

Запазва се ограничението депутатите, нечленуващи в парламентарни групи, да нямат право да участват в комисии.

Членовете на комисията няколко пъти не приеха предложението, когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, думата да се дава на до трима души от една парламентарна група, като председателят да има право на изказване до 2 минути на всеки въпрос. В резултат остава сегашната процедура, а именно право на изказване да имат неограничен брой лица.

Депутатите облекчиха възможността за вземане на решения в пленарна зала с поправка в Правилника за организацията и дейността на НС. В него е записано, че необходимият брой гласове за приемане на законопроект ще се определя от броя на депутатите, регистрирани при последната преди гласуването проверка на кворума. Предложението беше направено от БСП и подкрепено от членовете на Временната комисия за изработване на проект за нов правилник. Така отпада изискването всеки законопроект да събира 121 гласа подкрепа, което беше наложено от "Има такъв народ" в 45-ия и 46-ия парламент.

Остана задължението депутатите да получават възнагражденията си само по банков път. Срещу него се обявиха от БСП и ДПС.

Очаква се проектът за новия правилник да влезе още утре за окончателно приемане в пленарна зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във