Банкеръ Daily

„Галъп интернешънъл”

При избора на яйца хуманното отношение към кокошките е важно за българите

Българите държат на качеството на яйцата, които купуват, и се стремят да купуват яйца от свободно отглеждани или домашни кокошки. Широко разпространено е мнението, че отглеждането на кокошки в клетки трябва да се преосмисли. Ясно личи традиционното за българите желание за по-близък до природата начин на живот, храна и потребление.  

Изводите са от изследване на „Галъп интернешънъл“ заедно със сдружение КАЖИ (“Кампании и активизъм за животните в индустрията”). Данните са особено важни около Великден, когато потреблението на яйца е във фокуса на вниманието.  

49% от пълнолетните българи твърдят, че когато избират яйца, смятат за определено важни условията, в които кокошките са отглеждани. Други 25% ги намират за по-скоро важни. 88% са убедени, че условията на отглеждане имат отношение към качеството на яйцата.

Оказва се, че с възрастта нараства и убедеността, че условията за отглеждане на кокошките носачки са от голямо значение. Това мнение е очаквано споделяно в по-голяма степен и от респондентите, живеещи в по-малките населени места и в селата – повече от три четвърти от респондентите, живеещи на село смятат така. Явно, у нас произходът на кокошките носачки се смята за един от най-сериозните фактори при избора на яйца.

Може би затова сериозен дял – 49% – заявяват, че предпочитат домашните яйца и дори не биха искали да купуват от търговци. Очаквано този дял е най-висок сред по-възрастните респонденти участвали в проучването, както и сред жителите на селата и малките населени места.

Жителите на столицата, както и респондентите с по-високо образование също споделят, по-често от останалите, че в магазина търсят, яйца от кокошки, които са отглеждани свободно.

Както и други изследвания на „Галъп интернешънъл“ в последните месеци показаха, силна остава връзката на българското общество с домашните продукти и природата. Вероятно това се дължи и на факта, че същинската урбанизация в страната ни започва едва в средата на миналия век, както и на демографската структура на обществото и социалните неравенства.  

Малцинство са хората, които не се интересуват от начина на отглеждане, когато купуват яйца – малко над една пета. Те най-често признават незаинтересованост или сочат цената като фактор. Една четвърт пък споделят, че не знаят как да ги различат. Едва 10% от запитаните твърдят, че условията, в които се отглеждат кокошките не са важни за тях.

76% намират за неморално отглеждането на кокошките в клетки, след като има и по-хуманни варианти. Сред най-младите респонденти този дял достига до 87%.  78%  от всички запитани твърдят, че биха предпочели именно такива търговци на яйца – които имат политика за по-хуманно отношение към животните, а 58% дори са убедени, че търговците трябва да се откажат да продават яйца от клетъчно отглеждане.

 Почти единодушно е мнението (88%), че начинът на отглеждане на кокошките има ефект върху качеството на яйцата. 77% от участвалите в изследването заявяват и готовност да заплатят по-висока цена за яйца от ферми, които осигуряват по-хуманни условия за кокошките.

 Изследването е проведено между 10-ти и 13-ти Април 2020 г. сред 800 пълнолетни българи по специалната панелна методика, която осигурява възможно най-висока представителност на данните. Абсолютна максимална грешка е ± 3.5 при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във