Банкеръ Daily

Позиция на БСП

Презастрояването в София ще спре, ако се премахнат вратичките в закона

Анализът на ситуацията в София по отношение на презастрояването доведе до основната констатация, че в Общия устройствен план на столицата са налице зони, в които няма ограничение за височината на сградите, а в комбинация с "вратичките" в ЗУТ и ЗУЗСО се появяват терени, за които съществува възможност, да не се спазват никакви градоустройствени параметри. Това се казва в позиция на Градския съвет на БСП - София, на базата на приет от партията доклад на тема "Презастрояването на София, опазването на междублоковите пространства и зелените площи".

Според БСП-София са необходими спешни законодателни промени, за да се предотвратят възможностите Столична община и СОС да действат не по законосъобразност, а по целесъобразност, защото в такива случаи се появяват възможности за корупционни практики, за вземане на спорни, лобистки решения, будещи основателни протести.

"Длъжни сме да създадем ясни правила - къде и как може да се строи в София, за да няма разочаровани предприемачи и гневни граждани. Предстоящите промени в законодателството трябва да минат през широко обществено обсъждане, за да се чуе мнението на гражданите, както и на инвеститорите и собствениците на терени така, че бъдещите промени максимално да отчетат и защитят интересите на всички", се казва в позицията. 

Според подкрепилите доклада е необходимо създаването на законови правила, които да регламентират височината на сградите в София като в смесените многофункционални зони, в които в момента няма лимит на височината на новите сгради, тя да се ограничи до 75 метра, колкото са най-високите съществуващи блокове в жилищните комплекси. Да се определят местата, където могат да се строят високи сгради (небостъргачи) като предложението е за бул. "Цариградско шосе" в близост до мястото за строеж на Capital Fort, западното направление след ж.к. "Люлин" и района на Централна жп гара. Наред с това следва в ЗУЗСО да залегне изискване Столична община да приеме Наредба, която да регламентира създаване на система за дефиниране и анализ на транспортния трафик, който да се изследва не само по отношение на местата за паркиране и гариране, но и по отношение възможностите на съществуващата транспортна инфраструктура за "стигане и влизане" в самите сгради. С цел спиране на процеса на презастрояване на жилищните комплекси, да се формулират законово понятията "междублоково пространство" и "зелени площи", което ще пресече възможността да се вземат решения по целесъобразност. Нужно е и нормативно разширяване на възможностите за участие на гражданите и увеличаване на обществения контрол при обсъждането, приемането и обжалването на устройствените планове и техните изменения.

Във връзка с изработването на „Визия за дългосрочно развитие на София" и подготвяне на промените в ОУП трябва да бъде организирано допитване до гражданите на столицата за изясняване на въпросите: - Къде да се намира „ситито” на града; - Да се приеме ли „карта на височините на града”, където зоните отразяват участъците с една и съща преобладаваща и съществуваща височина; - Следва ли историческият център на София, да се развива предимно като пешеходен и зелен; - Правилно ли е непрекъснато да се увеличават площите на „зелената“ и „синя“ зони в града или следва да се търси друг начин за ограничаването на трафика на моторни превозни средства в центъра, най-вече със създаване на предимства за обществения и алтернативния транспорт; - Как трябва да се развиват и изглеждат вторичните градски центрове в районите на града; - Следва ли да се приемат правила за фасадното и цветово оформление на сградите в различните райони на града.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във