Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ НАБЛЕГНЕМ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА КОРАБНИ ПРЕВОЗИ

Г-н Кацанис, промени ли стратегията си за Балканите Националната банка на Гърция (НБГ) при засилващото се присъствие в района на кредитни институции от Западна Европа?


- Желанието ни е да разширим присъствието си в региона. Представителствата, които имаме в балканските страни, определено са малко за една банка като нашата. Надявам се скоро да приключим процедурата за покупка на дял в Стопанска банка в Бившата югославска република Македония. Национална банка на Гърция ще купи 65% от акциите й, а по 10% от тях ще станат собственост на ЕБВР и на Международна финансова корпорация (IFC). Това е изключително важна инвестиция за нас, тъй като става въпрос за най-голямата банка в тази държава с 40% дял на пазара.


В България, Албания и Румъния ще се опитаме да разширим присъствието си, като разкрием клонове или чрез инвестиции във вече съществуващи банки. Доволен съм от резултатите, които постигнахме във вашата страна миналата година, като се има предвид, че направихме много инвестиции и изразходвахме значителни финансови средства за откриването и функционирането на клоновете ни в Бургас и в Пловдив. Цяла година подготвяме централния си офис на Цар Освободител в София и предстои той да бъде открит скоро.

В бъдеще на банкирането на дребно ли ще заложи Национална банка на Гърция, или ще търси предимно корпоративни клиенти?


- В Скопие например ще развиваме банкиране на дребно или по-скоро универсално банкиране. Но доколкото в България имаме сравнително малка клонова мрежа, акцентът ще бъде върху корпоративното банкиране. За да привличаме дребни клиенти, ще ни е необходима по-широко развита клонова структура.

Какви са очакванията ви за края на банковата приватизация в България? Ще остане ли според вас някоя от кредитните институции българска, или всички ще станат чуждестранна собственост?


- Аз лично смятам, че поне две или три големи местни банки трябва да останат в ръцете на българи. Но това е въпрос на конюнктура. Ако за БИОХИМ има сериозни български купувачи, защо те да не спечелят? Що се отнася до Банка ДСК, предполагам, че в близко бъдеще или дори завинаги тя ще остане българска.

На какво се основава такава прогноза - в меморандума на МВФ и на българското правителство е записано, че Банка ДСК трябва да бъде подготвена за приватизация в краткосрочен план. Такива са и изискванията на Световната банка...


- Не мисля, че всичко трябва да бъде приватизирано. Всяка малка страна минава през доста деликатни фази на икономическо развитие, през които една държавна финансова институция би била от полза за изпълнението на правителствената програма. Например, когато през 1994 г. гръцката драхма беше подложена на силен натиск за девалвация, тя бе спасена благодарение на съвместните усилия на правителството и на няколко банкови институции.

С други думи, вие смятате, че някоя българска банка трябва да остане държавна и това да бъде Банка ДСК?


- Да. Тя има голяма клонова мрежа и е много близо до населението. Има неща, които не се изчисляват само с пари, особено когато става въпрос за цялостната държавна политика.


Къде Национална банка на Гърция ще търси нови клиенти в България през тази година?


- Насочили сме се към финансиране на корабни превози. Банката ни има изключително ноу-хау в тази област и притежава три центъра на корабно финансиране в Пирея, Ню Йорк и Лондон. Сега проучваме българското законодателство, за този вид дейност.


Потенциалните ни клиенти ще бъдат български фирми. В Бургас и Варна има редица предприятия, които се занимават с фрейтинг, бункеринг и други корабни дейности. Допреди няколко години България имаше специализирана флота. Сега частните притежатели на кораби се опитват отново да развиват този бизнес. Ние от своя страна проучваме възможностите да им помагаме с финансиране.


Освен това заедно с инвестиционната банка ЕТЕБА, лизинговата къща за оборудване Интерлийз и Ен Би Джи Ай развиваме дейности, свързани с рисков капитал. Инвестиционната банка ЕТЕБА подготвя две-три сериозни сделки в областта на хранително-вкусовата промишленост и услугите. Искаме да участваме и в дейността на Българската фондова борса, която се надяваме в бъдеще да се развие.

Как преценявате позициите на Национална банка на Гърция в сравнение с останалите чуждестранни банки, които работят в България?


- Мисля, че с повечето чуждестранни банки нямаме директна конкуренция, тъй като част от нашата клиентела е гръцка, а и мрежата ни в България е ориентирана предимно към регионална дейност на Балканите.

Клиентите ви все още ли са преобладаващо гърци?


- От гледна точка на вложители мнозинството са български граждане и фирми. Що се отнася до кредитополучателите, 50% от тях са гръцки и 50% са български или от други националности. Аз лично съм на мнение, че трябва постоянно да развиваме нашия български портфейл.

Как върви съвместната ви работа с компанията Интерлийз, в която инвестирахте през есента на миналата година?


- Доволен съм от тази инвестиция. Смятам, че през тази година Интерлийз за първи път ще има печалба, макар и малка. Най-важното е, че портфейлът на компанията постоянно се увеличава и се подобрява. Интерлийз работи с повече от 45 малки и средни български предприятия и вярвам, че до лятото ще има поне 60-70 клиенти. Лизинговите компании са много подходящи за фазата, в която сега се намира българската икономика. В България има много малки и средни предприятия с добри мениджъри, които обаче невинаги могат да предоставят гаранции, за да вземат банков кредит. Другото предимство на Интерлийз е, че лизинговото финансиране е много по-бързо и по-гъвкаво, отколкото при една банка.

Предвиждате ли издаване на дебитни карти?


- Имахме много контакти с Борика в тази насока и направихме необходимите проучвания. Чакаме одобрението на централния офис в Атина, за да започнем да издаваме дебитни карти. Надявам се това да стане в рамките на тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във