Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕЗ АПРИЛ ПЛАТИХМЕ 14.8 МЛН. ДОЛАРА НА ВЪНШНИ КРЕДИТОРИ

Големите зимно-пролетни плащания по външния дълг на България за 1997 г. приключиха. От началото на февруари до края на април към чуждестранни кредитори държавата е погасила 258.5 млн. щ. долара главници и 193.6 млн. щ. долара лихви. Най-големи са били плащанията през януари - 135.5 млн. щ. долара, когато са издължени полугодишните лихви по брейди облигациите, и през март - 162.4 млн. щ. долара, когато е погасена част от главницата по кредита, отпуснат ни от Г-24. Освен това са платени 42.5 млн. щ. долара към МВФ и 33.4 млн. щ. долара към Парижкия клуб.


През април на външни кредитори са преведени 14.8 млн. щ. долара, като с основната част от тях - 12.4 млн. щ. долара, са погасени текущи задължения към Фонда и към кредиторките ни от Парижкия клуб.


През май и юни държавата няма големи плащания по външния дълг. Те ще дойдат през юли и август, когато трябва да платим около 136 млн. щ. долара по брейди облигациите и още над 100 млн. щ. долара към други външни кредитори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във