Банкеръ Daily

Общество и политика

През 1879 г. излиза първият брой на „Държавен вестник“

Издаването се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание, който назначава и освобождава главния редактор.

На днешния ден през 1879 г. излиза първият брой на „Държавен вестник“ - официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание. За удобство на потребителите има официален и неофициален раздели.

„Държавен вестник“ е основан с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата.

Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. и всеки присъствен ден. През първите дванадесет години „Държавен вестник“ е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и други, официални документи – конвенции, договори и други, а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и други.

„Държавен вестник“ продължава да излиза до 30 ноември 1950 г., когато е заместен от „Известия на Президиума на Народното събрание“.

От 1963 г. е отново „Държавен вестник“ като официален орган на Народното събрание.

В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за „Държавен вестник“.  Той определя на „Държавен вестник“ статута на официално издание на Република България. Издаването се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание, който назначава и освобождава главния редактор.

„Държавен вестник“ се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни. Издават се и извънредни броеве.

В посочени от закона случаи към „Държавен вестник“ може да се издава притурка, обнародването в която има същото правно значение, както и обнародването в „Държавен вестник“.

Раздели  • Официален раздел: в официалния раздел на „Държавен вестник“ се обнародват актовете, приети от Народното събрание, укази на президента на републиката, решенията на Конституционния съд, постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет, международните договори на Република България и други.  • Неофициален раздел: в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ се обнародват административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания и други известия.

 

Онлайн

„Държавен вестник“ поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата на „Държавен вестник“. При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата, правно значение има текстът на печатното издание.

„Държавен вестник“ се публикува в интернет страницата в деня, в който се издава печатното издание.

От 1 юли 2008 г. броевете на „Държавен вестник“ могат да се изтеглят директно от сайта на изданието.

В интернет сайта на „Държавен вестник“ обявленията за възлагане на обществени поръчки се обнародват от 1 май 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във