Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕВЗЕХА С ДЕСАНТ МИНЕРАЛИМПЕКС

ПАРАЛЕЛНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ РАЗИГРАВАТ СЛЯПАТА ТЕМИДА


Оказва се, че макар и здраво източени, външнотърговските дружества все още крият съблазни. Марковите имена, изковани в социалистическото минало и съдържащи всякакви импекси, импорти и експорти, явно продължават да крият някаква притегателна магия. Нагледно доказателство за това дават любопитните събития от бизнесживота на престижната някога, но сега твърде обедняла фирма Минералимпекс. Само нейните мениджъри си знаят какво всъщност е останало на практика от основния й предмет на дейност - търговска, маркетингова, инженерингова, производствена, сервизна, рекламна и консултантска, извършвана в страната и чужбина, предимно в областта на нерудните суровини и облицовъчните материали и свързаните с тях геологопроучвателни, миннодобивни и обработващи машини.


През миналата година Минералимпекс бе включена в групата на външнотърговските дружества, които бившият търговско-туристически министър Валентин Василев с гордост отчете за приватизирани. На 14 септември 1999 г. 2515 акции, с номинална стойност 16 лв. всяка, представляващи 80% от капитала на Минералимпекс, станаха собственост на РМД-то Минералимпекс 98, оглавявано, както му е редът, от изпълнителния директор на държавното предприятие - в случая Йосиф Цветков Еленков. Според

договора за покупко-продажба

новите собственици ще платят цената от 43 000 щ. долара разсрочено за десет години. Само девет дни след тази сделка, на 23 септември 1999 г., при същите преференциални условия на РМД-то са продадени и останалите 628 броя акции, оценени на 10 750 щ. долара. Така Минералимпекс става изцяло притежание на Минералимпекс 98. Финансово-икономическото им състояние обаче никак не е розово.


За съжаление, вместо да се радват на придобивката си и на успешното приватизиране на собствените си работни места, РМД-акционерите не гледат с вяра към бъдещето. В редиците им започват да витаят нездрави подозрения, че изпълнителният директор на двете дружества - Минералимпекс и Минералимпекс 98 Йосиф Еленков се опитва да прелива дейността им извън тях с изгода за себе си.


До средата на лятото

зреещият бунт срещу шефа, който държи изкъсо и ножа, и хляба

все още дреме, прикрит зад външно задружния живот на семейството. През юли на едно от редовните си заседания съветът на директорите на Минералимпекс решава да свика на 5 септември 2000 г. редовно общо събрание на дружеството. Дневният ред е стандартен - отчет за дейността през 1999 г., приемане на годишния счетоводен отчет и баланс, разпределение на печалбата, освобождаване на съвета на директорите от отговорност, избор на нов директорски борд и на експерт-счетоводител за 2000 година. На изпълнителния директор Еленков е възложено да осигури подготовката и правилното провеждане на общото събрание.


Не остава по-назад и съветът на директорите на РМД-то Минералимпекс 98, който също се събира и насрочва общо събрание, но за 4 септември тази година. И за двете предстоящи събития своевременно по надлежния ред в Държавен вестник са публикувани съответните обяви. Но след тези рутинни делови занятия идва ред на

неприятните сюрпризи

През август тази година, явно набирайки смелост, директорският борд на Минералимпекс гласува Йосиф Еленков да бъде свален от ръководния му пост в това дружество, а на 24 август детронирането е отразено и в съдебния регистър. Вътрешнофирменият конфликт започва да става явен. Важно е да се отбележи обаче, че на опонентите на Еленков не им стига кураж да отидат до края, защото не са посмели да го свалят и от шефската длъжност в РМД-то Минералимпекс 98. А развоят на следващите събития показва, че тъкмо този пропуск се оказва фатален за тях. На 4 септември 2000 г. се провежда общото събрание и на това дружество. Съвсем естествено там, в качеството си на негов акционер и изпълнителен директор, присъства и Йосиф Еленков. Интересното е, че участниците в събранието не му гласуват доверие да ги представлява на свиканото за следващия ден (5 септември) общо събрание на Минералимпекс (чийто мажоритарен собственик, както вече бе споменато, е РМД-то Минералимпекс 98). Акционерите упълномощават за това лицата Валентина Коцева и Стефка Славова. На Коцева и Славова са дадени изрични указания как да гласуват по предварително обявените точки в дневния ред. На 5 септември представителките на Минералимпекс 98 дисциплинирано се явяват на акционерното събрание на Минералимпекс и стриктно гласуват според указанията. Както му е редът, приетите решения трябва да бъдат вписани в търговския регистър. Само че когато необходимите документи са депозирани в Софийския градски съд,

блясва изненадващият факт

че магистратите вече са регистрирали други промени във фирмения статус на Минералимпекс. Техниката на тази магия е проста и за съжаление все по-масово се прилага у нас - нарича се паралелни общи събрания. В конкретния случай хватката е използвана от Йосиф Еленков. Докато на 5 септември 2000 г. на бул. Климент Охридски N14, на четвъртия етаж в сградата на Минпроект Валентина Коцева и Стефка Славова провеждат общо акционерно събрание на Минералимпекс, представлявайки неговия собственик Минералимпекс 98, в същата сграда, по същото време, тече друго общо събрание на Минералимпекс, но ръководено от Еленков. Той, както бе казано, е изпълнителен директор на дружеството акционер. Представеният в съда протокол от това събрание съдържа любопитни подробности и заслужава по-подробно описание. Както се вижда от документа, наред с Йосиф Еленков на събранието са присъствали и лица, които не са акционери или представители на акционери на Минералимпекс. Става въпрос за гражданите Владимир Петров Каревски, Мирослав Стефанов Стамов и Моню Иванов Монев. Въпреки че тримата не притежават абсолютно никакви акционерски качества, заедно с г-н Еленков провеждат цялото събрание. Поради липса на други акционери Еленков предлага и гласува единодушно (!) тримата -

Каревски, Монев и Стамов

да присъстват на събранието. Този състав (разбирай - само Еленков, който е единственият присъстващ акционер), естествено с пълно мнозинство, приема и две допълнителни точки в предварително обявения дневен ред - че овластява съвета на директорите на Минералимпекс да увеличава капитала на дружеството под условие и че променя неговия устав, като регламентира и там това право на директорския борд. Конкретно става дума СД да може да увеличи капитала на Минералимпекс от 50 288 до 160 000 лв. чрез издаване на нови 6857 акции с номинална стойност по 16 лв. всяка. Според юристи замисълът е следният: след като увеличението ще се прави под условие, акционерите на Минералимпекс, сиреч РМД-то Минералимпекс 98, могат да загубят преференциалните си права първи да записват акции от новата емисия, защото тя явно ще се издава за специално определени лица. Въпрос на досещане е кои ще са те.

Следващата любопитка

от т.нар. Еленково събрание е решението, свързано с промените в състава на директорския борд на външнотърговското предприятие. Забележително е, че от името на Минералимпекс 98 Еленков е гласувал за освобождаването на досегашните трима членове на съвета на директорите на Минералимпекс - Йосиф Цветков Еленков, Стефка Тодорова Славова и на изпълнителния директор на дружеството Христо Йосифов Йотов. На тяхно място са избрани три юридически лица - софийските ООД-та Централна оказионна компания, Конкордия-Винченцо и шуменското ООД Персика. (Този акт естествено няма нищо общо с решенията на събранието на РМД-то от предишния ден.) При отразяването на това решение в протокола от общото събрание, проведено от Еленков, ни в клин, ни в ръкав е записано, че се избират нови членове на СД на... Пещоремонт АД. Вероятно в случая е допусната някаква техническа, но иначе твърде досадна грешка. Въпросното предприятие Пещоремонт, бивше поделение на Кремиковци, бе приватизирано и по масов, и по касов път. То нашумя скандално преди година по повод едно общо акционерно събрание, което се проведе чак в Истанбул. Тогава, поради пропуски в легитимацията си, представителите на холдинга Света София (мажоритарен собственик на Пещоремонт АД с 51% от капитала) не бяха допуснати до събранието и съответно не бяха включени в ръководството на дружеството. Общото със сегашния случай е, че във въпросния директорски борд, вписан в търговския регистър на 29 юни тази година, фигурират същите фирми, които след единодушното гласуване на Еленков завземат управленското кормило на Минералимпекс. Това са

Конкордия-Винченцо, Персика и Централна оказионна компания

и в добавка към тях споменатият вече Мирослав Стефанов Стамов, участник и в паралелното общо събрание на Минералимпекс, проведено на 5 септември тази година. Другият поканен от Еленков участник в това събрание - Владимир Каревски, също има връзка с Пещоремонт. Неговият син Винченцо Владимиров Каревски се явява управител на предприятието. На ухо се говори, че едни и същи играчи, с едни и същи похвати са действали както при елиминирането на холдинг Света София от управлението на Пещоремонт, така и при овладяването на ключовите позиции в Минералимпекс. Но всички тези приказки и делови игри не отменят един по-важен въпрос: доколко фирмите, протягащи ръце към външнотърговското предприятие, могат да го извадят от тежкото му финансово-икономическо състояние? За Конкордия-Винченцо ООД се знае, че е регистрирана в София и от 31 юли миналата година е сменила първоначалния си основен предмет на дейност ремонт на пещи и агрегати, строителство и услуги за населението. Вместо това ООД-то се е заело с покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде, с продажба на стоки собствено производство, с комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, с реклама, хотелиерство, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, с покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с лизинг, внос-износ на стоки и още куп дейности, разрешени от закона. Собственици и съдружници в Конкордия-Винченцо са Винченцо Владимиров Каревски, Лорета Стефанова Каревска, Лорета Стефанова Ангелова и

Пещоремонт 96 АД

С не по-малко широк предмет на дейност е и регистрираната в Шумен фирма Персика - от оранжерийно и зеленчукопроизводство, точиларство и бояджийство до оказионна и комисионна търговия и какво ли още не. Съдружници в шуменското ООД са Владимир Петров Каревски и Пещоремонт 96. Що се отнася до софийското ООД Централна оказионна компания, то развива дейност, напълно идентична с тази на Конкордия-Винченцо. Нейни собственици са отново баща и син Каревски.


Накратко така изглеждат официалните визитки на юридическите лица, приели поканата на Еленков да поемат съдбата на Минералимпекс. Веднага след провеждането на прословутото общо събрание на Еленков (от 5 септември) новите членове на директорския борд на външнотърговското дружество се събират на заседание. На него ООД-то Конкордия-Винченцо е избрано за председател на съвета на директорите, като е казано, че тези задължения от нейно име ще изпълнява Владимир Петров Каревски. Вторият член на съвета на директорите - Персика ООД, определя за свой представител в борда Мирослав Стефанов Стамов. А третият член на съвета на директорите - Централна оказионна компания, възлага на Йосиф Цветков Еленков да я представлява и го упълномощава да поеме функциите на изпълнителен директор на Минералимпекс. По този начин освободеният през август от този пост г-н Еленков е върнат

на капитанския мостик

Още на 5 септември старият-нов директор внася всички документи от общото събрание във фирменото отделение на Софийския градски съд с молба извършените промени да бъдат вписани в търговския регистър. С решение на съда от 12 септември тази година промените са узаконени. Явно нищо неподозиращите участници в другото общо събрание на Минералимпекс, проведено пак на 5 септември, само че от упълномощените представители на РМД-то Минералимпекс 98 Валентина Коцева и Стефка Славова, са се забавили няколко дни да внесат своите решения в съда. Те правят това едва на 19 септември и със закъснение разбират, че капанът вече е щракнал, задвижен от опонента им Йосиф Еленков. И тъй като този случай може да бъде разплетен единствено от съда, на 19 септември 2000 г. във фирменото отделение на СГС от името на Минералимпекс 98 са депозирани две молби, подписани от председателката на съвета на директорите на дружеството Стоянка Василева и от Христо Йотов, член на борда. С първата молба се иска да бъде спряно охранителното производство по отношение на вписване на решенията, взети от незаконно избрания от Йосиф Еленков нов борд на директорите на Минералимпекс АД. С втората молба пък се иска да бъдат отменени всички решения, гласувани на 5 септември от общото събрание, проведено от Еленков. В молбите ясно и кратко е описана

цялата завързана ситуация около двете паралелни събрания

на Минералимпекс. Казано е изрично, че мажоритарният собственик на външнотърговското предприятие - РМД-то Минералимпекс 98, чрез своите законно избрани органи за управление не е делегирал права на Еленков да взема решения за промяна на предварително обявения дневен ред - за овластяване на СД да увеличава капитала на Минералимпекс под условие, за промени в устава на дружеството и за вкарването на нови лица в неговия мениджмънт. Посочено е също, че на събранието, организирано от Еленков, той е използвал и документи, които не са одобрени от съвета на директорите на Минералимпекс 98 и ги е съставил специално за целта. На 27 септември тази година от името на РМД-то е депозирана тъжба по случая и до Софийската районна прокуратура. Изиграните акционери на Минералимпекс 98 молят да се образува предварителна проверка по случая, заявявайки, че:


Действията на Еленков в качеството му на длъжностно лице, освен че са без представителна власт, в конкретния случай са и в противоречие с решенията и с интересите на представляваното от него дружество Минералимпекс 98 и очевидно са насочени да облагодетелстват самия Еленков или трети лица.


Дали злополучният Йосиф Еленков е извършил

престъпление по служба

ще преценяват прокурорите. Съдиите пък ще решават кое от събранията на външнотърговското дружество Минералимпекс е легитимно. Крайно време е обаче и законодателите да забележат пробойните в съдебната система, благодарение на които излезе на мода неписаният бизнеслозунг: Две събрания - една цел! Достатъчно скандални казуси се завъртяха около общите събрания на фирми от ранга на Мултигруп, Лейди София и прочие. Ясно е, че това е удобен способ да се приватизира без пари мениджъмънтът, да се парират дребните акционери с прословутите увеличения на фирмения капитал под условие, само че с такива удари под пояса едва ли ще се харесаме на обединена Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във