Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕВРАТЪТ В БРИБАНК ЗАВЪРШИ

Съдбата често пъти си
прави горчиви шеги - процесът по прехвърляне на Българо-руската
инвестиционна банка в ръцете на чуждестранни инвеститори, които
де факто определиха и новия й надзорен съвет, се проведе на същото
място, където преди пет години, на 19 май 1994 г., бе учредена
банката - в уравновесяващата атмосфера на софийския хотел Шератон.


Драматизъм на случилото
придадоха не толкова персоналните промени, а неизбежната преоценка
на ценностите. За втори път БРИБ ще се раздели - този път
завинаги, с първоначалната идея, движила нейните учредители -
да бъде една частна ЕКСИМБАНК (обслужваща експорта и износа по
думите на бившия изпълнителен директор на ТСБанк Николай Златев),
която да насърчава развитието на българо-руските търговски отношения.
След последното събрание на акционерите стана ясно, че занапред
банката ще следва принципно различен тип пазарно поведение и ще
се концентрира изцяло върху инвестиционното банкиране. Миналата
седмица тя внесе и известна корекция в името си, което вече се
изписва като БРИБанка.


Общото събрание на акционерите
сложи край на интригата около бъдещето на Българо-руската инвестиционна
банка и по-нататъшната съдба на хората, които я управляваха. Емил
Кюлев елегантно напусна кредитната институция, въпреки че за мнозина
наблюдатели той е бил принуден да изостави своята рожба. Официалното
съобщение бе лаконично: молбата на Контракт холдинг къмпани
да бъде освободен като юридическо лице от състава на надзорния
съвет на банката бе удовлетворена.


Акционерите поставиха
нормативни бариери пред възможностите за упражняване на еднолична
власт - занапред те ще приемат своите решения не с просто мнозинство
от 51%, а при одобрението на 2/3 от представения капитал. Закрит
бе пленарният съвет на банката, а контролният съвет, създаден
само преди два месеца, бе трансформиран в служба Вътрешен
контрол. Според източници на банката целият досегашен управителен
съвет напуска банката. Прокуристът Иван Ненков ще защитава интересите
на американската инвестиционна банка Уосъртийн Перелла
в оперативното ръководство на банката. Акционерите упълномощиха
одиторската фирма БУЛ ОДИТ ООД да завери счетоводния
отчет на БРИБанка за 1997 година.


Редовното общо събрание
на БРИБанка за 1997 г. ще се проведе след по-малко от месец и
половина - на 3 април, и с него ще приключи маратонът от сбирки
на акционерите на БРИБанка. На него официално ще бъдат отчетени
и оперативните резултати за 1997 година. Печалбата, преди заделяне
на законовите провизии ще надмине 11.3 млрд. лева, а балансовото
число на банката към 31.12. 1997 г. е 135.6 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във