Банкеръ Daily

Общество и политика

Преразглеждат плана за управление на Природен парк "Странджа“

В най-голямата защитена територия в България вековни са 30% от горите и това е много повече от средното за страната.

Планът  за управление на Природен парк „Странджа“ ще бъде актуализиран. Министърът на околната среда и водите Асен Личев изиска в понеделник актуализация на проекта на План за управление на Природен парк „Странджа“ и предприемане на необходимите действия за процедурите по приемането му. 

В министерството е назначена работна среща за обсъждане на предложенията и възможностите за финализиране на проекта. Проектът на Плана за управление на Природен парк „Странджа“ е разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет – специализиран състав за разглеждане на планове за управление на защитени територии към МОСВ, на 30 ноември 2010 г. Съгласно решение на Висшия експертен екологичен съвет, е възложено на Българска фондация „Биоразнообразие“ преработване на проекта на Плана за управление на Природен парк „Странджа“. Въпреки сериозната работа, извършена по изготвянето на Плана, промяната в законодателството и новоприетите нормативни документи налагат актуализиране и ново съгласуване с отговорните институции.

Процедурата за приемане на планове за управление на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, включително и за природни паркове, регламентира обсъждане на няколко етапа, разглеждане от Висшия експертен екологичен съвет, съгласуване и приемане с решение на Министерския съвет.

Горите заемат над четири пети от територията на Природeн парк „Странджа“. В най-голямата защитена територия в България вековните гори са 30% от горите и това е много повече от средното за страната.

Естествените масиви от стари гори - зелените великани на Странджа са най-ценните консервационно значими местообитания. До момента на територията на Природен парк „Странджа” със заповед на министъра на околната среда и водите имаше общо 17 вековни дървета, от които 16 дъба и 1 бук. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във