Банкеръ Daily

Общество и политика

Препоръчват в училищата от днес онлайн да се преподават и нови знания

Министърът на образованието Красимир Вълчев изпрати насоки към директорите на училищата за преподаване на нов материал, проектно базирано обучение, без оценки, но с проследяване на активността.

Дистанционното обучение вероятно ще продължи до 13 април.  “През изминалата седмица започнахме обучението в електронна среда в училищата. През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна“, се казва още в писмото.

Той отбелязва, че в следващите дни усилията трябва да са насочени към започването на преподаването на нови знания на учениците, където това не е направено.

Синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран) и затова се препоръчва редуването й с асинхронната форма. По преценка на учителите могат да се редуват уроци за упражнения, повторение, обобщение, както и преподаването на нови знания чрез синхронната и асинхронната форма. Препоръчва се по-пълноценно използване на възможностите на проектно базираното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача - дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка - търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници.

Препоръчва се да се подобри организацията за дневната натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители, които са от 5-и до 12-и клас. Директорите и класните ръководители трябва да направят анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната натовареност на учениците от първи до седми клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците от осми до 12-и клас - до 7 астрономически часа, като част от това време не е в електронна среда.

Целта е запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.

Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси. В бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на министерството.

За професионалните гимназии е подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. Подготовката на 12-и клас за ДИППК е водеща, но основно върху вече взетия материал до края на първия срок.

За учениците, които не са обхванати в обучение от разстояние, ще се пренастрои проектът “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във