Банкеръ Daily

Общество и политика

Предвиждат се 94,4 милиарда евро за програмата "Хоризонт Европа"

"С новия многогодишен бюджет на Европейския съюз поставяме във фокуса на нашите приоритети образованието и науката, инвестициите в хората и творческия потенциал за устойчиво възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19”. Така българският еврокомисар Мария Габриел коментира днешното предложение на Европейската комисия (ЕК) за Многогодишна финансова рамка (МФР) и инструмент за възстановяване. Те отчитат както необходимостта от ефективно справяне с последиците от кризата, така и допълнителни по-гъвкави инструменти - комбинация между безвъзмездна помощ и дългосрочни заеми. Целта е дълготрайно възстановяване и подпомагане на екологичния преход, цифровата трансформация и социалното приобщаване, така че никой да не бъде изоставен зад борда.

Приоритетно място в новото предложение на еврокомисията заемат инвестициите в образованието, научните изследвания, иновациите и културата - инвестиции в здравето, творчеството и бъдещето на европейските граждани. По отношение на бъдещата програма „Хоризонт Европа” българският еврокомисар отбеляза, че тя ще засили фокуса си върху устойчивото и дълготрайно възстановяване на нашите икономики и производствените сектори, на микро, малките и средни предприятия, в полза на гражданите. „Новото предложение „Хоризонт Европа” е на стойност 94,4 милиарда евро, което е 27% увеличение спрямо настоящата „Хоризонт 2020”. Допълнителните средства са в подкрепа на здравните системи, цифровата трансформация, климата, културните и творческите индустрии, устойчивите градове и мобилност, храните. Европейският съвет за иновациите ще фокусира подкрепата си върху стартиращите, малките и средните предприятия в тясно взаимодействие с Европейския институт за иновации и технологии”, отбеляза Мария Габриел. Дейностите в областта на здравето ще бъдат допълвани и от новата здравна програма EU4Health (9.4 млрд.евро).

Бюджетът на програмите „Еразъм+”, Европейския корпус за солидарност и „Творческа Европа” нараства двукратно в общ размер 30,6 милиарда евро спрямо настоящия. „Така ще се засили подкрепата за онлайн образованието и обучението, комбинирането на физическа и виртуална мобилност, новаторски проекти за «зелен Еразъм». По-силният бюджет ще даде възможност и за по-голяма подкрепа за творците и артистите. Това са инвестиции в творческия потенциал, младите хора и нашето бъдеще”, коментира българският еврокомисар.

Нуждите на едни от най-силно засегнатите сектори на културата и туризма ще бъдат подпомогнати и чрез допълнително мобилизираните средства по линия на Структурните фондове във взаимодействие с програмите „Хоризонт Европа”, „InvestEU”, „Творческа Европа” и др.

Новото предложение, което мобилизира финансови ресурси на ЕС в общ размер 1,85 трилиона евро, се базира на три стълба за подкрепа, насочени към: възстановяването на държавите членки, частните инвестиции и ускоряване на икономиката, и програми на ЕС, които доказаха своята ключова роля при справянето с пандемията. Инструментът за възстановяване “Next Generation EU” (750 милиарда евро) е иновативният елемент, който се прибавя към МФР за периода 2021-2027г., тъй като мобилизира допълнителни инвестиции през първите две години от периода. Заложените гъвкавост, адаптивност и опростяване на програмите гарантират бърза реакция при бъдещи непредвидени ситуации и кризи.

„Многогодишният бюджет на ЕС е нашият инструмент за солидарност и сближаване. Той е двигателят към модернизиране на нашите икономики, правейки ги по-зелени, по-цифрови и по-устойчиви, което гарантира, че ще излезем по-силни от кризата. Ключовото място в него на образованието, научните изследвания и иновациите ни показва тяхното нарастващо значение за гарантиране на устойчиво възстановяване за всички", заяви Мария Габриел. Предстои разглеждане и постигане на съгласие по предложението на ЕК от страна на съ-законодателите – Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във