Банкеръ Daily

Общество и политика

Предлагат увеличаване на площта на резерват "Калиакра"

Министерство на околната среда и водите стартира процедура за увеличаване на площта на резерват "Калиакра", който е разположен в землищата на селата Българево и Свети Никола, община Каварна, съобщи пресцентърът на общинската управа в крайморския град.

Процедурата е в съответствие с текстове от Закона за защитените територии. Предложението за разширяване на територията на резервата е на община Каварна и предвижда включването на седем имота съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българево. Тези имоти представляват ценни екосистеми с характерна степна растителност и животински свят и следва да бъдат опазени в тяхната цялост, посочват от община Каварна.

Паралелно с процедурата за увеличаване на площта на резервата, ще бъде проведена и процедура за намаляване на площта на защитена местност "Степите", от която ще бъдат изключени пет от седемте имота. Целта на двете процедури е запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни степни съобщества и видове, смятат експертите. 

Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии, МОСВ организира на 28 септември обществено обсъждане на предложението на община Каварна за увеличаване на площта на резерват "Калиакра" и намаляване на площта на защитената местност "Степите" . Обсъждането ще бъде в РИОСВ - Варна, където се намира и документацията за двете процедури. Заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите писмени становища, възражения и предложения, информират от община Каварна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във