Банкеръ Daily

Общество и политика

Предлагат по-малки наказания за обида и клевета

На Портала за обществени консултации от днес (15 март) до 14 април се предлага на обсъждане промяна в Наказателния кодекс, свързана най-вече с дела срещу журналисти за клевета и обида.

Поводът за промяната е свързан със зачестили случаи, при които осъдени представители на медиите успяват на свой ред да осъдят България в Европейския съд по правата на човека заради това, че наложените им санкции са непропорционални.

Според Европейския съд по правата на човека „гражданите трябва по принцип да са в състояние да подават жалби срещу длъжностни лица до техните йерархични началници без риск от наказателни санкции, дори когато такива жалби представляват твърдения за престъпление и дори ако техните твърдения при разглеждане се окажат неоснователни“.

С предлаганите промени се ще се намалят долните граници на глобите за обида и клевета, разпространени през медиите съответно на петстотин (вместо 3000 лева) и хиляда лева (вместо 5000 лева).

Така от една страна ще се защити свободата на изразяване на мнение от страна на журналисти и други обществени фигури, като се ограничи възможността за налагане на прекомерни и непропорционални на извършеното парични санкции.

От друга страна ще се осигури възможност на националните съдилища да имат по-голяма свобода на преценка при налагане на съответното наказание в зависимост от тежестта на престъплението и обществената опасност, което то представлява, във всеки конкретен случай.

С предложените изменения в законодателната норма ще се включи съдържанието на всички медии като радио- и телевизионни програми, интернет сайтове, блогове, социални мрежи, а не както досега – само печатните издания.

Най-важната промяна, която се предвижда е, че за обида и клевета спрямо длъжностно лице вече няма да се търси наказателна отговорност, а само ще се налага административна санкция.

Според сега действащите разпоредби на Наказателния кодекс, когато обидата и клеветата са нанесени на орган на властта, освобождаването от наказателна отговорност е невъзможно.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова, която е инициатор на законодателната промяна, предлага и да се премахне квалифицираният състав по чл. 148, ал. 1, т. 3 НК, който предвижда, че за обида, а съответно и за клевета, на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му, се налагат от 3000 лв. до 10 000 лв. глоба и обществено порицание.

По този начин, мотивират се от Министерството на правосъдието, националното законодателство ще се хармонизира с правилото, установено в практиката на Европейския съд по правата на човека, че длъжностните лица могат да бъдат обект на обществена критика в по-широк обхват във връзка с изпълняваните от тях обществени функции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във