Банкеръ Daily

Общество и политика

Правото отново е най-желаната специалност в Алма матер

За втора поредна година правото е най-желаната специалност в Софийския университет. Това показват резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите във висшето училище за 2021/2022 г., обявен днес от висшето учебно заведение. 

 

Общо кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище са 9 747.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право" (редовна форма на обучение). Кандидатстването в специалността се осъществява като миналата година с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и общия успех от дипломата за средно образование.

На второ място е "Психология", а третото "Графичен дизайн".

На следващите места кандидатите се позиционират специалностите "Софтуерно инженерство", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочна форма на обучение), "Английска филология", "Връзки с обществеността" (редовна форма на обучение), "Международни отношения" (редовна форма на обучение), "Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовна форма на обучение) и "Журналистика" (редовна форма на обучение).

Кандидатите, които са приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение са 5 936. След първото класиране са приети 21 лауреати и 30 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 7 юли до 9 юли 2021 г. включително класираните от първия етап кандидати имат следните възможности. Едната е да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

Класирани от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел "Студенти" на факултета, в който кандидатите са приети. С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), записването на новоприетите студенти ще се извършва по график. 

Вторият етап на класиране се извършва на 13 юли 2021 г. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във