Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО ВРЪЩА 123.6 МЛН. МАРКИ НА ПОЛША

Следващите поколения трябва да разберат, че всичко, което е било взето, трябва да се върне - заяви председателката на Полската национална банка (ПНБ) г-жа Хана Гронкиевич-Валц след подписването на споразуменията за неуредените задължения на Българска външнотърговска банка към ПНБ.


С този акт бе приключен въпросът с още един от неуредените дългове на България към чуждестранни кредитори. На 17 септември 1998 г. финансовият министър Муравей Радев, председателката на ПНБ и главният изпълнителен директор на БУЛБАНК Чавдар Кънчев парафираха документите, с които се уреди изплащането на дълга. Това е задължение на всички цивилизовани страни - заяви министърът на финансите след кратката церемония по подписването на споразуменията и добави, че неуредените външни дългове на България стават с един по-малко.


През юни приключихме едно от най-големите си висящи задължения към Германия по много добър начин, а днес (17 септември) - и към Полша. На път сме да направим това и за нашите спорни задължения към Испания и Италия. Както Полша, така и България освен задължения имаме и вземания. За голямо съжаление нашите вземания не са от държави, които си уреждат честно взаимоотношенията, а от страни, с които скоро едва ли бихме могли да постигнем споразумение - допълни Муравей Радев.


Депозитите на Полската национална банка в БУЛБАНК бяха признати за дълг на българската държава с решение на Народното събрание още през 1992 г., но досега въпросът с тяхното изплащане стоеше неуреден. Те са били открити в Българската външнотърговска банка през периода 1989-1990 г. в полза на България на стойност 25 млн. щ. долара и 44 млн. г. марки. Оттогава те не са обслужвани и по тях са се натрупали лихви в размер на 10.8 млн. щ. долара. До седем дни след датата на подписването на споразумението страната ни ще плати на ПНБ 1.6 млн. щ. долара и 3.3 млн. г. марки. Останалата част от дълга ще бъде консолидирана, като общият размер на задължението ни към ПНБ ще бъде 123.6 млн. г. марки. По тази главница ще се начислява лихва в размер на шестмесечния LIBOR на германската марка плюс надбавка от 0.5 процентни пункта. Изплащането й ще се извърши на десет равни полугодишни вноски от края на 2005 до средата на 2010 година. Когато бъде въведена общата европейска валута, дългът ще се трансформира в ЕВРО по курса на марката към общоевропейската валута. След това лихвата, която ще се начислява по дълга, ще бъде равна на европейския междубанков лихвен процент EURIBOR, като надбавката отново ще бъде 0.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във