Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА С НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ ЕКИП

Г-н Лучников, Народното събрание вече прие на първо четене законопроекта за администрацията и в момента тече срокът за внасяне на предложения преди второто четене. Очаквате ли да се получат съществени разлики между проекта, внесен от правителството, и окончателния текст на закона?


- Опозицията вероятно ще направи доста предложения с цел на второ четене да се приеме един видоизменен закон. Вероятността да бъдат приети при следващото гласуване е нищожна. Известно е, че проектозаконът за администрацията е разработен и одобрен от правителството, а мнозинството в парламента няма да позволи да се промени духът на закона. Измененията, които очаквам, по-скоро са свързани с някои технически подобрения и най-вече с вписването на по-точни формулировки.


За кои формулировки става дума?


- Мисля, че е необходимо много точно да се очертае разликата между т.нар. политически лица държавни служители, които нямат трудови правоотношения с администрацията, и тези, които са обикновени изпълнители и които работят на трудов договор. Принадлежащите към първата категория са чисто политически лица и тяхното освобождаване трябва да става свободно. Това е право на правителството. То трябва да разполага с най-подходящия екип, който без колебание да работи за него. По същия начин треньорът на националния отбор има право да избере футболистите, които ще играят в определен футболен мач. Както Христо Бонев отговаря за представянето на своя тим, така и правителството отговаря за реда, спокойствието и сигурността в страната. За да реализира намеренията си, то има нужда от хора, на които може да разчита.


Когато обаче става дума за служителите, които не са политически лица и работят по силата на сключени трудови договори, за тях трябва да важат всички привилегии, предвидени в Кодекса на труда. Те са под закрилата на международните конвенции и е необходимо да се гарантира тяхната стабилност.


Това очевидно ще е поредният закон, приет само със сини гласове. Защо, според вас, опозицията е против законопроекта?


- Не съм съгласен, че само СДС ще подкрепи проектозакона. Напоследък забелязвам, че в редиците на опозицията има желание за подкрепа на правителствените предложения. Това, разбира се, може да стане чрез компромисни решения. Единствено социалистите предпочитат радикалната съпротива, а това ги превръща от опозиционна в чисто антиправителствена сила. От тях ние не можем, а и не искаме, да търсим подкрепа.


Очевидно протестите на социалистите са свързани с лустрационния текст. Защо в началото на управлението си правителството демонстративно не бързаше да реализира идеята за лустрацията, а няколко месеца по-късно възнамерява да я регламентира със закон?


- Според мен няма лустрация. Има само отделяне на една част от политическия правителствен екип, която не може да бъде оставена да работи. Правителството се опитва да реализира цялостна реформа в икономическия и политическия живот на страната и сред хората, които трябва да осъществят промените, не може да има противници на избраната стратегия. Това би означавало правителствената политика да се подпомага от личности, които не я подкрепят. В тази политическа ниша, където попадат отговорни политически лица, назначаването и освобождаването е необходимо да става по преценка на управляващите.


Щом не приемате понятието лустрация, приемате ли формулировката политическа санкция?


- Тук не става въпрос за санкциониране на определен кръг от лица, а за честно разграничаване на свои от чужди. Всяко ново правителство сменя кадрите по висшите етажи на властта. Това, което ни различава от досегашната практика, е, че открито говорим за намеренията си. Казваме го на глас, защото смятаме, че такъв подбор е в реда на нещата.


Какъв кръг от хора ще засегне проектът, когато се превърне в действащ закон?


- Ще засегне най-вече ръководители на дирекции и началници на управления, т.е. най-високите нива на йерархията. Тук не става дума за санкции или дискриминация, а само за нови политически изисквания към бъдещия държавен елит.


Защо не приехте изготвения от Народен съюз законопроект за лустрацията?


- Не го подкрепихме, защото беше много по-дискриминационен. Този проект предвиждаше по-дълбоко прочистване на днешния елит от дейци на комунистическата партия. И беше значително по-репресивен.


Кои са следващите законодателни промени, необходими за реализиране на административната реформа?


- Най-напред правителството, а след това и ние, ще трябва да обсъдим закона за държавния служител. Той ще включва и регламентация на дипломатическата служба. Следва законът за административното и териториално устройство. С него ще бъдат реализирани преструктурирането на областите и новата организация на местното самоуправление. Целта на всички промени в нормативната база е да се подобри административното обслужване в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във