Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО СКЪСА С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩЕСТВОТО

Г-н Паскалев, прочетохте ли вече договора за разполагане на американски бази в България?
- В подробности не. Той бе публикуван миналата сряда в ИНТЕРНЕТ. При първо четене, по диагоналната система, притесненията ми си остават.
Там все пак има клауза, че България може да наложи забрана за използването на базите, ако не е съгласна с целите на планираните и провежданите операции, ако се нарушават международните задължения, поети от страната ни, или не се зачитат суверенитетът и законите й. Това не е ли удовлетворително?
- Времето ще покаже.
Има ли някакво развитие по отношение на обещанието на президента Георги Първанов да се срещне с политиците и интелектуалците, подписали писмото за референдума за базите?
- Не, няма развитие, предполагам, че няма и да има.
Защо?
- Смятам, че след като в публичното пространство няма политически фигури, които да застанат на позицията за необходимостта от референдум - извън тези, които са подписали това писмо, президентът може спокойно да замълчи.
Как може да замълчи, след като вече каза, че ще се срещне с авторите на писмото?
- Този въпрос е към него.
Добре, но защо преди една седмица му поставихте десет дни - не като срок, а по-скоро като предположение, че трябва да реагира на тази обществена инициатива, да я наречем...
- Ами десетте дни отминаха. След като няма реакция, това означава, че въобще няма да има никаква реакция.
Още не са отминали, изтичат идната сряда.
- Едва ли има някакво съществено значение.
Какво би следвало от евентуален референдум? Не сме ли пред свършен факт?
- В крайна сметка Народното събрание е това, което ратифицира всяко едно споразумение. Онова, което ние искахме преди ратификацията на това споразумение и след като текстовете са му ясни и публични, е да се проведе необходимият дебат. И тук е необходимо управляващото мнозинство ясно да формулира целите си пред обществото за това какви са плюсовете от обвързването на България със Съединените щати чрез изграждането на подобни бази и съоръжения за съвместно ползване. И съответно какви са минусите. Всеки български гражданин трябва да има ясна представа какви са ползите на България от съществуването на подобни бази и какви са вредите за населението от тях.
Връщаме се на изходната точка в този разговор. Договорът е достъпен за всички в ИНТЕРНЕТ, вероятно текстът е автентичният, българското общество е запознато. И какво от това? Спазено е някакво изискване за публичност.
- Разбира се. То е съвсем формално, естествено. Направете анкета в българското общество да видите дали има повече от един процент, който да е запознат. Въпросът е в това, че тук коментираме с вас момента за провеждане на референдум. Опонентите на референдума твърдяха, че би следвало той да се коментира в един отминал период. Извинявайте, но ако въпросът е бил поставен така: За националната сигурност на България плюсовете са еди-какви си, а минусите - еди-какви си, би могло и тогава да се проведе такъв референдум. Но и след като вече текстовете са ясни, може да се проведе референдум. Имаме съдържанието на това, което представлява споразумението. Не коментирам факта, че анексите отсъстват от това споразумение. А то има анекси.
Очаквате ли някаква реакция от Народното събрание? Да кажем от депутатите, които са подписали писмото. Те малко ли са, за да излязат с някаква декларация?
- По всяка вероятност ще има сериозни изказвания при дебата по ратификацията.
Значи все пак ще има дебат.
- Не и в обществото.
Веднага се каза, че подписвайки това писмо, сте се озовали в доста нетипична за вас компания - сред хардлайнерите в БСП. Заподозряха, че ще правите партия и още ви подозират?
- Обикновено когато се прави опит да се избяга от дебат, дебатът се отклонява. Аз твърдях, че трябва да дискутираме споразумението, така или иначе това не се случи. Бяха формулирани две тези. Едната - че едва ли не ще се прави нова партия на базата на това, че една група от хора са се обединили около една и съща теза. А втората теза е, че това е желание за лична самоизява. Мисля, че има доста по-добри теми за лична самоизява, ако човек реши да го прави, използвайки парламента като инструмент.
Не ми отговорихте - имате или нямате намерение да правите нова партия? Канили ли са ви да оглавите нова лява структура?
- Не. Не съм водил с никого такива разговори. Ако трябва ясно да го кажа, според мен дневният ред на обществото е много по-различен от това, което се случва в съзнанието на БСП.
А какво занимава съзнанието на БСП в момента?
- С основния въпрос - с присъединяването на България към Европейския съюз и преодоляване на негативите, натрупани във времето, не казвам по чия вина. И поставянето на страната в друга светлина пред ЕС и държавите, които би следвало да ратифицират нашето присъединяване.
Правителството би трябвало да се занимава с това нещо, а не демонстрира, че го прави особено усърдно.
- Да, но 64 закона като акт на Народното събрание са насочени точно към европейската интеграция на България. А това никак не е малко. Което означава, че основният приоритет в рамките на тази сесия е евроинтеграцията. Гражданите обаче се вълнуват от това какво се случва с доходите им, със системата на здравеопазването, какво образование ще получат техните деца, какви са възможностите за развитието на икономиката и подобряването на жизненото равнище. Но тези въпроси като че ли са извън дневния ред на държавата.
Не за първи път казвате, че правителството трупа сериозни негативи. Какво означава политическо доверие не се дава само за говорене?
- То, реално погледнато, си е така. В момента ние говорим за това, че ще увеличим минималната пенсия на 90 лв., ще се решат въпросите с доходите на заетите в бюджетната сфера и ще се подобри икономическата среда, но това ще се случи в бъдеще време. А трябва ясно да се каже, че в тригодишната бюджетна прогноза е хубаво да са заложени всички тези процеси. От гледна точка на изменение на данъчното законодателство и на онези актове, които засягат доходите на населението. На този етап не съм видял това да е заложено.
А вие какво смятате да предприемете, за да влезе нещо от това все пак?
- Ще има много сериозни въпроси към министрите, ангажирани в тези области. Например мен много сериозно ме вълнува какъв е резултатът от миналогодишното изменение на акцизите върху цигарите и алкохола. Информацията, с която разполагам, е, че има над 40% намаление на производството в тези сектори. Има увеличение на вноса и оттук увеличение на текущия дефицит.
Заговори се за промени в правителството, премиерът побърза да опровергае това. От вашите среди обаче коментират идеята Дайте да направим Паскалев министър, та дано миряса. Предлагали ли са ви нещо такова?
- Не са и няма да ми предложат. Споделял съм вече това пред медиите. Шест месеца преди изборите казах на Станишев, че не желая да ставам елемент от изпълнителната власт. Предпочитам да се занимавам с други въпроси.
Изживява ли БСП криза на идеологическата си идентичност. И откога?
- Очевидно да, още от 1989 година.
Докъде ще стигне тази криза?Ще възникне ли от средите на БСП нещо крайно ляво като партия?
- Не мога да коментирам дали е възможно да се случи, но според мен БСП на базата на това, че не дава отговор на основни въпроси, които интересуват българските граждани, освобождава пространство вляво.
Мислите ли, че ще бъде спасителен ход за правителството, ако бъдат направени структурни и персонални промени в кабинета?
- Има нужда от промяна на политиката, която се води, а не на лицата, които реализират тази политика.
В каква посока?
- Очевидно е. От една страна - в икономиката, която се нуждае от ново данъчно законодателство, което в момента не е достатъчно публично и перспективно. Онези изменения, които бяха направени миналата година, бяха свързани с размерите на акцизите, с промени в данъчноосигурителната тежест, с промяна в администрирането, в разпределението на приходите в държавата. С разпределение на отговорностите между Националната агенция по приходите и митниците. Това е едната страна на въпроса. Но всички тези неща следва да бъдат коментирани с икономическите субекти в България. Аз твърдя, че има сериозен проблем и той е свързан с приходите от ДДС от момента на присъединяване на България към Европейския съюз. Очакванията са за намаление между 30 и 40% на тези приходи. Държавата би трябвало да реагира адекватно.
Следващите неща са свързани със създаването на по-добър бизнес климат.Това означава ефективна администрация, а не както е в последните седем-осем години, когато тя непрекъснато се увеличава по брой, но намалява качеството на услугите и срока за предоставяне на тези услуги на българските граждани. Сериозен е въпросът за създаването на предпоставки за увеличаване на износа от България. Трябва да се формулира ясна експортна програма. Третият въпрос, който е изключително важен от гледна точка на икономиката, е селското стопанство. В момента ние се занимаваме с глупости. Какво се случва във фонд Земеделие? Трябва да говорим за създаването на интервенционната агенция, за създаване на кадастър в областта на земеделието, за регистрация на земеделските производители, за създаване поне на 15 бази в страната за изкупуване на онези продукти, за които има търсене на световния и на европейския пазар. В противен случай ще продължава да се увеличава количеството необработваема земя.
Не мога да повярвам, че не сте споделяли всичко това с вашите съпартийци. Кой си прави оглушки?
- Казах ги още на първата среща в Боровец. БСП има още няколко много солидни ангажимента. Какво се случи в сферата на здравеопазването? В момента се коментира, че ще се продават болници, ще се закриват или ще се отдават на концесия. Очевидно е, че трябва да има преструктуриране на здравни заведения, но е очевидно, че системата трябва да гарантира опазване на здравето на българските граждани. Нарушени са връзките между неотложната помощ, личните лекари, диагностиката и лечението. Това е елементарното, което би следвало да се възстанови. В България преди години имаше добра система на здравеопазването. Сега непрекъснато се увеличават разходите, а качеството на здравеопазването пада. Трябва ясно да се каже защо е така. Един от проблемите според мен е в това, че в договарянето между здравната каса и лекарския съюз не присъстват пациентите, т.е. потребителите. Никой не отразява гражданския интерес в тази ситуация.
Смятате ли, че Георги Първанов ще е следващият български президент, или вече е трудно да се прогнозира?
- Винаги е трудно да се прогнозира подобен вот, особено визирайки близката история на президентските избори. Но според мен Първанов има огромни шансове.
Вие какво искате за себе си? Подозират ви в политически кариеризъм...
- Ако бях политически кариерист, щях да остана вицепремиер в правителството на Симеон Сакскобургготски. Мисля, че по-скоро съм отстоявал конкретни политики и когато съм видял, че няма инструменти, с които да се реализират, съм имал достойнството да се оттегля.
Много ли е изтъняла връзката между вас и ръководството на БСП? Не казвам между вас и БСП.
- Това уточнение е много важно, защото в крайна сметка колкото е по-тънка връзката ми с ръководството, толкова по-дебела е връзката ми с членовете на БСП.
А можем ли да очакваме, че БСП ще има ново ръководство - да речем наесен?
- Силно се съмнявам...

Facebook logo
Бъдете с нас и във