Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ РАЗРАБОТИ СПЕЦИАЛНА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА

Българското правителството смята, че изработването и подписването с международните финансови институции на тригодишна програма за развитие ще даде възможност на икономиката на страната да се възстанови и да има растеж. Без нея ние не можем да разчитаме, че ще постигнем политическите си цели, а именно да започнем преговори за присъединяване към ЕС, тъй като ще имаме ниска степен на икономическо развитие и няма да сме конкурентноспособни.


Правителството желае за пръв път през последните осем години да разработи инвестиционна програма, която да е част от тригодишната програма за развитие. То ще се ангажира да я реализира с целия модерен инструментариум, с който една изпълнителна власт може да повлияе на инвестиционния процес. На нас както и на чуждестранните инвеститори в България подобна програма ни е нужна, защото в противен случай ние ще се стабилизираме на ниско или в най-добрия случай на пълзящо ниво на бедност, при 1-2% годишен икономически растеж.


При изготвянето на инвестиционната програма, искаме да помолим чуждестранните инвеститори да ни окажат подкрепа при представянето на различните проекти. Подчертавам, че правителството желае да насърчава всякакви инвестиционни проекти - не само големи.


Важен проблем е инструментариума, с които може да си служи кабинетът при реализацията на инвестиционната си политика. Ние сме ограничени по отношение на нарастването на външната и вътрешната задлъжнялост на страната и нямаме намерение да прекрачваме тези граници. Много е възможно в България да се генерират правителствени ресурси в следствие на успешна приватизация на някои от големите предприятия или от преизпълнение на бюджета.


Другото ограничение за правителството е свързано с предоставянето на държавни гаранции по кредити. Те обикновенно са свързани с големите проекти. Ние обаче не можем да прекрачваме ограниченията за тези гаранции. Но бихме могли да насърчаваме по определен начин проекти, за които могат да се вземат кредити, без да е необходима гаранция от кабинета.


В България трябва да разберем, че нямаме ефективна магистратура. Правителството иска да направи промени с помоща на Закона за съдебната система. Ние знаем, че няма да изпълним програмата си за икономическата политика, ако нямаме ефективна съдебна система. Ако чуждестарнните инвеститори изпитват ужас при мисълта, че по даден въпрос ще трябва да влизат в съда, това красноречиво говори в каква криза е българското правораздаване. И точно тази криза се опитваме да разрешим със закона за съдебната система. Правителството е убедено, че нещата не могат да продължават по този начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във