Банкеръ Weekly

Общество и политика

Правителството ще приеме доклад за изпълнението на бюджета

Министерски съвет ще приеме доклад относно информация за изпълнението на републиканския бюджет за 2013 година. По време на редовното си заседание министрите ще гласуват Проект на постановление за изменение и допълнение на тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с постановление №243 на Министерския съвет от 2005 година.

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще внесе за разглеждане Проект на решение за одобряване на доклад относно неформална среща на министрите от Европейския съюз, отговорни за Кохезионната политика.

Дневният ред на министрите включва и обсъждане на Проект на решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Български пощи” ЕАД, град София, проект на решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, град София, както и Проект на решение за предоставяне под наем на недвижими имоти, собственост на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД, на служители на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД чрез пряко договаряне.

Министърът на отбраната Ангел Найденов и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще внесат Проект на решение за отнемане поради отпаднала нужда на имоти – публична държавна собственост и безвъзмездното им предоставяне за управление на МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във