Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ИЗСЛУША АТБ


Председателят на управителния съвет на АТБ Стоян
Александров ще защитава пред Министерския съвет днес (30 ноември)
позицията на търговските банки по проекта за промени в техния
закон. Това е прецедент в шестгодишната история на асоциацията,
но е напълно възможно той да постави началото на една полезна
и за правителството, и за банките практика. Стоян Александров
бе поканен за това участие от премиера Иван Костов на срещата
между министър-председателя и управителния съвет на АТБ на 26
ноември. В нея взеха участие също изпълнителната директорка на
Общинска банка Ваня Василева, главният изпълнителен директор на
БУЛБАНК Чавдар Кънчев, заместник-председателят на Банка
ДСК Иван Искров, изпълнителният директор на ОББ Стилян Вътев
и изпълнителният директор на ЮНИОНБАНК Иван Радев. Банкерите изложиха
пред премиера своите съображения за необходимите поправки в закона,
като наблегнаха на онези от тях, които не бяха приети от УС на
БНБ.


В сегашния Закон за банките срокът, през който те
трябва да продадат придобитите срещу невърнат кредит обезпечения,
е три години. В първоначалния вариант на проекта за промени той
бе намален до година и половина. УС на БНБ предложи компромис,
като записа в проекта, депозиран в Министерския съвет, срок от
две години. Но търговските банки настояват да бъде запазен тригодишният
срок.


Ще бъдем подложени на натиск от страна на длъжниците
или на потенциалните купувачи на обезпеченията. Сегашната процедурата
за реализацията им е доста тромава. Ние предложихме специална
процедура за продажба на заложените обезпечения. Към това наше
искане министър-председателят се отнесе с разбиране, коментира
Стоян Александров.


Банките не желаят да отстъпят и по въпроса за прелицензирането.
Всички кредитни институции трябва да подадат документи за получаване
на лицензи по Наредба N2, която ще бъде обнародвана веднага след
като парламентът приеме проекта за промени в Закона за банките.
БНБ заяви, че така нареченото прелицензиране ще става
автоматично, но АТБ настоява то изобщо да отпадне. Асоциацията
смята, че няма основания, които налагат прелицензиране на търговските
банки, след като те спазват всички законови и подзаконови изисквания
и ги отразяват в своите устави. Уставите са представени в Централната
банка, заяви изпълнителната директорка на Общинска банка
Ваня Василева.


АТБ предлага в закона да се запише изискване клоновете
на чуждестранни банки да работят при условията, в които са поставени
останалите кредитни институции у нас. Клоновете на чуждестранните
банки не трябва да бъдат богопомазани, да имат привилегията при
първото затруднение да се вдигат от страната и да не носят никаква
отговорност, каза г-н Александров. В момента от въпросните
клонове не се иска да внасят капитал. За тях не важат и изискванията
за капиталова адекватност. Чуждестранните клонове не са ограничени
и от регулациите за големите кредити и могат да предоставят колкото
си искат пари, на когото си поискат. Рискът за вложителите им
е минимален, защото операциите им са гарантирани от чуждестранните
централи. В областта на кредитирането те се намират в много по-благоприятно
положение от българските банки. Клонът на ING Barings у нас например
може да предостави на Нефтохим и 20 млн. щ. долара
кредит. Докато от българските банки това може да направи само
БУЛБАНК, и то като спази хиляди условности.


По всички тези въпроси нашите банкери вероятно ще
срещнат разбиране от Министерския съвет. Много по-трудно ще им
бъде да склонят министрите да променят режима за предоставяне
на лицензи на мениджъри, управлявали банки в несъстоятелност.
По сегашния закон членове на управителни и контролни органи и
на съвети на директорите не могат да бъдат хора, участвали в ръководните
тела на банки, които са обявени в несъстоятелност през последните
пет години. Но се получават куриозни ситуации лиценз да не могат
да получат хора, участвали за няколко месеца в мениджмънта на
банки, които са обявени в несъстоятелност след три-четири години.


Не искаме снизхождение за тези, които са допринесли
една банка да бъде съсипана. Но не може мениджърите да бъдат заложници
за банката, за която някога са работили. Сега не смееш да напуснеш
банката, защото с нея може да стане нещо и след пет години да
ти търсят отговорност, че някой е дошъл след тебе и я е съсипал.
Затова ние предлагаме, когато дадена банка е обявена в несъстоятелност,
да има един разумен срок, след който, ако не е възбудено наказателно
преследване срещу съответните лица и те не са засегнати от влязла
в сила присъда или са оправдани, да бъдат освободени от тази санкция.
Мисля, че това е по-човешко и по-справедливо, коментира
Стоян Александров.


Други банкери добавят аргумента, че сегашният текст
в закона принизява ролята на банковия надзор. Именно той трябва
да преценява дали мениджърите управляват добре банката и да ги
отстраняват навреме, ако с действията или с бездействието си те
й нанасят щети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във