Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ОТКАЗА ОТ СИНГЪЛ АКАУНТ


Очакваше се заедно с проектобюджет'99 правителството
да внесе в парламента и основните мерки за въвеждане на единната
сметка, или сингъл акаунт - задължение, залегнало
и в сключеното с МВФ тригодишно споразумение. При тази система
всички пари на бюджета се събират на едно място и се разпределят
между получателите по точно определен начин. Нищо подобно обаче
не се случи. Преди месец Министерството на финансите и БНБ решиха
да намалят броя на банките, които обслужват бюджета, до пет: БУЛБАНК,
ТБ БИОХИМ, ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК и ОББ. Но този
ход едва ли може да се разглежда като първа стъпка към един мек
преход към сингъл акаунт, както твърдят от финансовото
ведомство. До очакваните промени в управлението на касовите потоци
в държавния бюджет няма да доведе дори и фактът, че от началото
на 1999 г. БНБ поема обслужването на всички бюджетни организации
на територията на София.


Липсата на оптимизъм се подсилва и от предвиденото
съкращаване на броя на извънбюджетните сметки, без да се стига
до тяхното пълно закриване. А това е сигурен сигнал, че и в БНБ,
и в Министерството на финансите все още не са избистрили политиката
си за преминаване към единната бюджетна сметка.


В момента във финансовото министерство работят специалисти
от техническата мисия на МВФ, които подпомагат българските служители
в разработването на бъдещата единна сметка и на графика за нейното
въвеждане. Подпомагат, въпреки че министерството не разполага
с първото условие - единна и ясна счетоводна система, консолидираща
цялата информация за операциите с активите и погасяването на пасивите
на държавата. Например външният дълг в конвертируема валута се
води в БНБ; кредитирането на бюджетния дефицит с ДЦК по Наредба
N5 се води от Централния депозитар към управление Фискални
услуги в Централната банка; дългът в неконвертируеми валути
е в книгите на БУЛБАНК, а сметките на първостепенните разпоредители
на бюджета са събрани в търговските банки.


Изглежда, като всичко друго в българския преход и
преминаването към сингъл акаунт ще се извършва плавно
и без особени нововъведения. Съществуващите системи за превод
на пари бавно ще се модернизират и приспособяват към новите схеми
и изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във