Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителството отпуска допълнително 50 млн. лв. за детски градини и ясли

Министерския съвет одобри още 50 милиона лв. по бюджета на Столичната община за 2020 г. за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината.

Със средства ще бъдат изградени нови сгради и ще се разшири капацитетът на съществуващите такива. Така ще се създадат условия за обхващане на всички деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини. Недостигът на места изисква от Столичната община да предприеме спешни мерки. 

Правителството одобри и програма за изграждане, разширение и реконструкция на детски ясли, градини и училища. За настоящата година тя разполага с бюджет до 70 млн. лв. Същият размер средства ще бъдат осигурени и за следващите две години (2021 и 2022г.)

По програмата ще се финансира изграждане на материална база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Освен това се предвижда и строеж на нови детски ясли, градини и училища в страната.

По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места и ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4 години. 

В резултат на изпълнението на програмата се очаква и повече училища да преминат към едносменен режим на обучение. Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

Докато детските заведения бъдат построени и местата за децата бъдат осигурени, основното искане на протестиращите родители на неприетите малчугани е всички те да получат ваучери за посещение на алтернативно заведение, като частни градини, родителски кооперативи и детски центрове.

Освен това родителите настояват и така "ударното строителство" да стане при ясен график.

Facebook logo
Бъдете с нас и във