Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителството отчете, че българите живеят по-дълго и по-добре, ама раждаемоста намалява и населението също

Средната продължителност на предстоящия живот за населението на България, изчислена за периода 2017-2019 г., е 74.9 години. Спрямо 2016-2018-та показателят се увеличава с 0.1 година. Това е записано в приетия от правителството отчет за миналата година за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие (2012-2030).

Като най-положителна демографска тенденция може да се отбележи значителното намаляване на детската смъртност, като коефициентът й е 5.6 на сто и това е най-ниската регистрирана в страната стойност (през 2019 - та са починали 342 деца на възраст до една година). 

Според отчета позитивни промени се наблюдават в стандарта и качеството на живот на населението. През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6592 лв. и нараства с 9.6% спрямо 2018-та. За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти.

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца. В сравнение с предишната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06 процента.

По данни на НСИ към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018-та то намалява с 48 557 души или с 0.7 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във