Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителството одобри промените в данъчните закони

Днес от правителствената информационна служба заявиха, че са приети промените в данъчното законодателство. От там уточняват, че предстои измененията в Закона за ДДС, в чиито преходни и заключителни разпоредби са събрани всички нови текстове, да бъдат внесени в деловодството на Народното събрание.

С изменения в Закона за акцизите и данъчните складове  се предлага  промяна, свързана с привеждане на националното законодателство в съответствие с практиката на Съда на ЕС по отношение на условията, при които се възстановява платеният акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Намалява се административната тежест спрямо лицензирани складодържатели без забавени плащания за акциз, при които е налице необходимост определеното и предоставено обезпечение за данъчния склад да бъде надвишено.

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предвижда удължаване на срока за прилагане на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г. и данъчното облекчение, представляващо помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г. Срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО се променя до 30 юни, като се въвежда и начална дата 1 март. В тази връзка и с цел синхронизация на разпоредбите в закона се предлагат и промени в авансовото облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и плащане на годишния корпоративен данък. Данъчни облекчения вече ще има и на пазара за растеж. Идеята е разпоредбите, свързани с данъчните облекчения при доходи от лихви от регулирания пазар, да важат и за пазара за растеж. Мярката ще действа 5 години.

Новите промени в Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ще се отразят върху хората, които отдават апартаменти под наем, като те ще декларират своите доходи при по-строги правила. Ще има обаче и ново облекчение за физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища. Идеята е те да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията.

За да ползват данъчното облекчение, физическите лица ще трябва да обявят кои са лицата, извършили ремонта и платените им суми за труд, като по този начин придобитите от тях доходи/приходи ще излязат на светло, мотивират се от финансовото министерство. Сумата, която може да бъде приспадната, е до 2000 лв., реално облекчението е до 200 лева. От записаното в законопроекта става ясно още, че данъчното облекчение може да се прилага и за 2020 г. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50. 

В Закона за местните данъци и такси също се въвежда административно облекчение. При завършването на сграда вече ще се представя само удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване. При прекратена регистрация на МПС заради износ или тотална щета няма да се дължи данък за придобиване на превозното средство.

Според промените новите изисквания за софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), наложени от наредбата за касовите апарати – спорната Наредба Н-18, няма да бъдат прилагани. От законопроекта отпадат всички текстове, свързани с идеята за затягане на контрола върху оборотите на търговците чрез специален софтуер за управление на продажбите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във