Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителството обяви: ЕС не може да приеме Истанбулската конвенция без съгласие на всички държави членки

Министерският съвет одобри позицията на България по дело пред Съда на Европейския съюз, което е образувано по искане на Европейския парламент за становище за присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

В рамките на делото ЕП отправя два въпроса към Съда на ЕС, по които могат да участват и държавите членки, за да изразят своята позиция по исканите въпроси. Българското правителство дава положителен отговор на въпроса дали за сключването от името на ЕС на Истанбулската конвенция е необходимо Съветът на ЕС да приеме две процедурни решения, по подобие на възприетия при подписването й подход.

Вторият въпрос се отнася по същество до това дали е съвместимо с учредителните договори на ЕС Съюзът да сключи Истанбулската конвенция без наличие на общо съгласие на всички държави членки, в резултат на което те всички ще бъдат обвързани от тази конвенция. По този въпрос правителството отговаря, че за сключването от името на ЕС на Истанбулската конвенция е необходимо общото съгласие на всички държави членки.

България не може да даде такова съгласие поради решение  на Конституционния съд. В него се обявява, че Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията на Република България.

В края на ноември Европейският парламент настоя седемте държави, които са подписали конвенцията, но още не са я ратифицирали - България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство, да го направят без отлагане.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържание пред обществото.

Евродепутатите настояват Европейската комисия да добави борбата срещу основаното на пола насилие като приоритет в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те също искат от Комисията да представи законодателен акт за справянето с всички форми на насилие, основано на пола - включително онлайн тормоз и кибернасилие - и призовават насилието срещу жените да бъде включено в каталога на деянията, признати от ЕС за престъпления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във