Банкеръ Weekly

Общество и политика

Правителство на петдесетолевките

Министрите разделиха по братски 41 млн. лв. между безработните и социалнослабите

Националният съвет за тристранно сътрудничество се трансформира в двустранка, но въпреки абдикацията на работодателите все пак успя да приеме пакет от спешни мерки, насочени към най-нуждаещите се. Отпуснатите от кабинета 41 млн. лв. обаче ще подпомогнат твърде ограничен кръг от хора. Доста спорно е и разпределението на средствата.Пакетът уж бе приет с консенсус между социалните партньори, а справедливи искания на синдикатите останаха пренебрегнати. Работодателите могат да бъдат далеч по-доволни, тъй като по програмите за временна заетост ще приберат лесни над 30 млн. лв., срещу които няма да бъдат ангажирани с почти никакви дългосрочни ангажименти. Метафорично казано, разхвърлянето на скромните като брой пари по отделни пера напомня на библейската притча за Христос и рибата, с която той направил чудо, като успял да нахрани 5000 души. Само че социалният министър от служебния кабинет - Деяна Костадинова, очевидно не е Господ и чудесата не влизат в арсенала й. Затова след подадената малка хапка десетките хиляди безработни, деца с увреждания, самотни майки, младежи и социалнослаби пак ще останат там, където са били.


Според представените от Костадинова и одобрени от Министерския съвет предложения ще бъдат активизирани няколко програми за заетост, като същевременно ще получат обезщетение и най-бедните домакинства. С активните мерки се предвижда допълнителни 30.61 млн. лв. да бъдат насочени към субсидирани от държавата


работни места за 15 930 безработни

от уязвимите групи на пазара на труда. В тях са поставени младежите до 29 години, безработните с трайни увреждания, безработните родители на деца до петгодишна възраст и продължително останалите без работа. Може да се каже, че това е само нищожна финансова капка, която напълно ще се изгуби в морето от безработни.


Дори склонната към неглижиране на проблемите държавна статистика показва, че в края на 2012-а в бюрата по труда са регистрирани 375 770 души, над 78 хил. са незаетите младежи, десетки хиляди са майките с деца на възраст от три до пет години, социално подпомаганите и хората с трайни увреждания. Реалният им брой със сигурност надхвърля един милион души. Какво обаче им се предлага насреща?


По националната програма От социални помощи към осигуряване на заетост с 12.4 млн. лв. ще бъде осигурена работа на 7500 безработни за срок от шест месеца при шестчасов работен ден. Други 4.3 млн. лв. ще отидат за временни работни места за 2000 съкратени. Но реално държавата няма да похарчи почти нищо. Голяма част от тези близо 10 хил. души получават социални помощи, които ще бъдат прекъснати с наемането им на работа и горе-долу половината средства ще се върнат обратно в бюджета. А след шест месеца благословените вероятно пак ще бъдат безработни, защото няма да са повишили квалификацията си. Тези пари щяха да се изразходват далеч по-ефикасно, ако бяха насочени към програмите за заетост, обучения и лични асистенти на хората с трайни увреждания. Това е


най-дискриминираната социална група

и отпуснатите им 3 млн. лв. са жива подигравка. Същото може да се каже и за допълнителните средства за самотни родители с деца до тригодишна възраст и безработните майки с деца от три до пет години. Те ще стигнат само до... 230 души.


С останалите 10.5 млн. лв. Агенцията за социално подпомагане ще направи еднократни подаяния на най-нуждаещите. Семействата, на които е била отказана помощ за отопление заради превишаване на диференцирания минимален доход с до 10 лв., ще вземат по 65.72 лева. По 50 лв. са отделени за децата с увреждания. Държавата се ангажира да финансира и социалните трапезарии до края на годината.


Твърде половинчато бе решен въпросът с надбавките за децата на възраст между една и две години. Пари ще се дават само на майките, които и в момента получават по 35 лв. месечно за дете заради ниските си доходи. В случая ще бъде приложен критерият месечните приходи на член от фамилията да не надхвърлят 350 лева. Според Костадинова въпросът бил принципен, защото семействата, в които бащите получават по 3-4 хил. лв. месечно, не са сред уязвимите.


Социалният пакет бе гласуван с


доста резерви от синдикатите

Президентът на КТ Подкрепа д-р Константин Тренчев отбеляза, че Тристранният съвет е необходимо в най-скоро време да изчисти методиката за формирането на минималната заплата и да предложи преразглеждане на процедурата по отпускане на енергийни помощи. Чрез приетите мерки помагаме на най-нуждаещите се, но трябва да се мисли и за дългосрочно решаване на проблемите им, добави Тренчев.


Даваме си сметка за ограничените възможности на бюджета, но с първия пакет трябваше да се подкрепят повече социални групи, е мнението на президента на КНСБ Пламен Димитров. От конфедерацията излязоха със становище до министър Костадинова, в което заявяват, че са напълно неудовлетворени от крайния резултат, който нито отговаря на обществените очаквания, нито ще покрие действителната необходимост на най-уязвимите групи. Те предлагат правителството да намери поне още толкова пари за втори пакет от спешни мерки срещу бедността и социалното изключване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във