Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителство на Андрей Луканов обявява мораториум върху плащанията по външния дълг

На днешния ден през 1990 г. премиерът Андрей Луканов обявява мораториум върху плащанията по външния дълг на България.

Това се случва по време на първото му правителство - седемдесет и деветото по ред на Народна република България, назначено с Укази № 161, № 217 и № 218 на Държавния съвет от 8 февруари 1990 г. и избрано от 14 сесия на Деветото народно събрание. То е оглавявано от Андрей Луканов (БСП) и управлява страната до 21 септември 1990 г., след което е наследено от второто правителство на Андрей Луканов. Кабинетът е съставен от политически дейци на БСП и един независим експерт.

Правителството управлява страната малко повече от седем месеца в изключително динамична политическа обстановка. Провеждат се заседанията на Националната кръгла маса, на която се определят основните насоки за развитието на България (до поемането на министър-председателския пост Луканов ръководи делегацията наБКП/БСП на заседанията). Не спира провеждането на митинги, шествия, започва издаването на нови вестници, създават се нови политически организации. В същото време старите тоталитарни политически партии и организации се преименуват по примера на БСП: Отечествения фронт в Отечествен съюз, Димитровския комунистически младежки съюз в Българска демократична младеж.

На 29 март 1990 г. правителството налага мораториум върху обслужването на външния дълг, обявявайки държавен банкрут. Освен това правителството либерализира банковото дело, външната търговия, трансформира всички външни задължения като държавен дълг и установява плаващ курс на лева.

Обяснението е, че в процеса на преструктуриране икономиката не може да ги издържи, правителството на Луканов едностранно преустановява плащанията по външния дълг, извършвани чрез Българската външнотърговска банка.

След мораториума върху плащанията по външния дълг от края на март 1990 г. България е банкрутирала от гледна точка на световния пазар. Това означава край на търговията със запада - не може да се извършва нито внос, нито износ на стоки, защото банковите разплащания не функционират. Това веднага се отразява на икономиката - икономическата криза става явна, магазините са опразнени, липсват елементарни хранителни стоки. Настъпва период, който остава в историята като „Гладната Луканова зима“, която продължава до оставката на второто му правителство на 20 декември 1990 година.

Вследствие на обявения мораториум върху плащанията по външния дълг страната остава изолирана от международните финансови пазари до уреждането на отношенията с кредиторите през 1994 година.

През 1992 г. правителството на Филип Димитров подписва споразумение с основните кредитори за тригодишен гратисен период по просрочените плащания. След изтичане на гратисния период правителството на Жан Виденов безуспешно опитва да договори облекчени условия или ново разсрочване. За да не се влошава допълнително репутацията на държавата, плащанията са възобновени. Покриването на над 1 млрд. долара лихви и главница допълнително обезкървява икономиката.

Съчетано с кризата в тежката индустрия и краха на банковата система това е сред основните фактори за икономическата криза през 1996 година. С въвеждането на режима на валутния съвет през 1997 г. състоянието на икономиката започва да се стабилизира и след 2000 г. международните кредитни агенции постепенно си възвръщат доверието в платежоспособността на България.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във