Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ СКАРА ТРИ МИНИСТЕРСТВА

До седмица се очаква да
бъдат преодолени всички противоречия около предложените промени
в правилника за прилагане на Закона за концесиите. Той трябваше
да бъде приет от Министерския съвет още на 16 февруари, но впоследствие
се разбра, че изобщо не е бил внасян за обсъждане. Мотивът - неразбирателство
между няколко министерства. Оказва се, че коцесионирането е апетитна
дейност и мнозина претендират да се занимават с нея. Споровете
между ведомствата се съсредоточават върху видовете природни богатства,
които подлежат на особен разрешителен режим на ползване. По отношение
на козметичните промени в документа всички единодушно приемат,
че са правомерни.


Според проекта за изменение
на правилника Министерството на околната среда ще раздава концесиите
за водите и парковете с национално значение, както и за рудни
и нерудни подземни природни богатства от неразработени находища.
От това ведомство ще излизат и разрешенията за търсене и проучване
на минералните и енергийните ресурси в континенталния шелф. Министерството
на промишлеността ще издава концесии за рудните подземни природни
богатства от разработените находища, както и за производството
на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологични силнодействащи
вещества. За Министерството за регионалното развитие и благоустройството
остават нерудните подземни богатства от разработените находища
и крайбрежната плажна ивица.


Претенциите на Министерството
на околната среда обаче иска по-широки права с мотива, че е правоприемник
на някогашния Комитет по геология и минерални ресурси. Министерството
на регионалното развитие и благоустройството пък има голямо желание
да предоставя концесии за находищата на скално-облицовъчни материали.
Индустриалното ведомство също не остава назад и претендира то
да отговаря за концесиите за разработване на находища от нерудни
изкопаеми. Според заместник-министъра на промишлеността Стефан
Ставрев внесеният сега вариант противоречи на основните функции
на промишленото ведомство. Според предложения проект индустриалното
министерство ще предоставя концесии само за десетте действащи
находища. Това са Асарел Медет, Елаците Мед,
Челопеч, Горубсо, Манган,
Осогово, Чипровец, Бургаски медни
мини, Панагюрски медни мини и Кремиковци.


Интересното в случая е,
че отделните министерства като че ли забравят съществуването на
Закона за мините и кариерите, в който нормативно са разграничени
техните функциите в областта на проучването и добива на подземните
природни богатства. Смятам, че ще се споразумеем с останалите
министерствата и в най-кратък срок ще предложим новите промени
на МС за утвърждаване, обяснява Стефан Ставрев. Вече е създадена
работна група към отдел Структурна реформа в МС, която
е натоварена с нелеката задача да балансира амбициите на трите
министерства. Прави впечатление обаче, че не са посочени никакви
срокове, в които работната група да свърши работата, и излиза,
че няма краен срок за изглаждане на противоречията. Това означава,
че тя ще бъде постояннодействаща вероятно заради факта, че непознатата
доскоро думичка концесии тепърва ще се утвърждава в езика на българина.
Комисията провежда през ден своите заседания и до края на седмицата
се очаква да бъде изработен окончателният вариант на правилника
за прилагане на Закона за концесиите, който да бъде подкрепен
от всички заинтересовани министерства. Предполага се даже, че
на 5 март компромисният текст ще бъде предложен за обсъждане от
МС.


За да може нормативният
документ да заработи ефективно, са необходими и редица промени
в досега действащите закони за подземните богатства, за взривните
вещества, за енергетиката, за телекомуникациите и Закона за черноморската
зона, който урежда дейностите на територията на черноморския шелф.
Промените са необходими, за да се изчистят някои противоречия
между тях и Закона за концесиите, който има твърде общ характер,
заявява Владимир Найденов, началник на отдел Концесии
към Министерството на промишлеността.


Каре


Споровете между отделните
министерства за това, кой какви концесии да раздава не попречиха
на промишленото ведомство да обяви в края на 1997 г. конкурси
за извършването на концесионни анализи на първите 22 находища,
които сега експлоатират десет търговски дружества. В началото
на февруари станаха известни имената на кандидатите да ги оценяват
(виж таблица 1). От промишленото министерство твърдят, че на първия
търг са участвали 36 фирми, между които личат имената на две известни
международни консултантски дружества. Втората партида находища,
за които ще се готви концесионен анализ, включва 43 обекта, също
разработвани от 10 предприятия (виж таблица 2). А имената на кандидат
анализаторите за тази втора група ще станат известни до 6 март
1998 година. Отсега обаче е ясно, че до края на май двадесетте
търговски дружества от системата на промишлеността ще имат концесионни
анализи. А това е основното изискване, за да се пристъпи към тяхната
пълна приватизация.


Таблица 1


Дружества Брой находища
Фирма, избрана за извършване на концесионен анализ


1. Бентонит
ЕАД, Кърджали 4 Инженерингсервиз-София ООД


2. Кремиковци
ЕАД 4 Прима консултинг ООД, Рекс консултинг
ООД, Б консултинг ООД


3. Елаците-Мед
ЕАД, с. Мирково 5 Ърнст енд Янг


4. Хемус-М
ЕАД, Мездра 2 Рекс консултинг ООД


5. Копривлен мрамор
ЕООД, с. Копривлен 1 БМК-комерс ЕООД


6. Устрем
ЕАД, Тополовград 2 Рудметалургпроект ЕАД


7. Челопеч,
Челопеч 1 Прайс Уотърхаус-България ЕООД


8. Илинденци-Мрамор
ЕАД, с. Илинденци 1 Прима консултинг ООД


9. Динас АД,
Сливен 1 Цеси инвест ЕООД


10. Манган
АД, с. Оброчище 1 Геотехмин-СВС ООД


Таблица 2


Дружества Находища, бр.


1. Горубсо
ЕАД, Мадан 23


2. Каолин
ЕАД, Сеново 5


3. Огнеупорни глини
ЕАД 7


4. Нефтошисти
ЕООД, с. Красава 1


5. Чепино
ЕАД, Велинград 2


6. Черноморец
ЕООД, с. Черноморец 1


7. Монолит
ЕАД, Монтана 4


8. Черноморски солници
АД, Бургас n.d.


9. Аркус ЕАД,
Лясковец *


10. Дунарит
ЕАД, Русе **


* За оръжие и боеприпаси


** За промишлени взривни
вещества

Facebook logo
Бъдете с нас и във